PARTNER PORTALU
  • BGK

Pieniądze na ochronę parku krajobrazowego

  • AW    18 września 2012 - 09:07
Pieniądze na ochronę parku krajobrazowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł działania podjęte przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego związanych z ochroną terenów w jednym z najcenniejszych przyrodniczo parków krajobrazowych regionu – „Lasy nad Górną Liswartą”.
Park Krajobrazowy „Lasy nad Górna Liswartą” został utworzony w 1998 roku. Obszar parku stanowi zalesiona dolina rzeki Liswarty. Jest ważnym korytarzem ekologicznym i jedną z tras migracyjnych ptaków wodno-błotnych.

Teren parku obejmuje 12 gmin i zajmuje łączną powierzchnię 51 tys. ha. W jego granicach znajdują się cztery rezerwaty przyrody chroniące m.in. naturalne stanowiska cisa pospolitego i 120-letniego starodrzewu sosnowo-bukowo-dębowego z licznymi pomnikami przyrody, stanowiskami florystycznymi i użytkami ekologicznymi.

Jak podaje WFOŚiGW, 14 września w Kalinie, podczas kilkugodzinnej wymiany doświadczeń ekologów, samorządowców i pracowników Parku Krajobrazowego, mówiono o konieczności zintensyfikowania działań w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zachowania szaty roślinnej w tym charakterystycznego układu mozaiki leśno-łąkowo-polnej.

Wciąż na tym terenie ważne jest – jak podkreślano- utrwalenie bogactwa flory i fauny oraz walorów krajobrazowych z zabytkowymi układami przestrzennymi wsi. Istotne są zabiegi służące utrzymanie w dobrym stanie zespołów pałacowo parkowych z historycznymi elementami zagospodarowania przemysłowego, alejami, zadrzewieniami śródpolnymi i dotychczasowym układem dróg i korytarzy ekologicznych.

Teraz jednak jednym z zasadniczych celów służb parku krajobrazowego jest opracowanie programu edukacyjnego, utworzenie bazy dydaktycznej i turystycznej oraz wdrożenie zasad ochrony przyrody w połączeniu z praktycznym wykorzystaniem walorów terenu Parku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Arnoseris, 2012-09-18 19:49:55

    Z treści news'a w żadne sposób nie wynika, jak Wojewódzki Fundusz wsparł ochronę przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Liswartą. Z tych pięciu akapitów nie wynika żadna istotna treść. Wstyd "AW"