PARTNER PORTALU
  • BGK

POIiŚ na 2018: 850 mln zł na szeroko rozumianą ochronę środowiska

  • KDS    30 listopada 2017 - 16:46
POIiŚ na 2018: 850 mln zł na szeroko rozumianą ochronę środowiska
Tylko do województwa śląskiego trafi 100 mln zł na walkę ze smogiem (fot. pixabay.com)

Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów na 2018 rok w Programie Infrastruktura i Środowisko. W siedmiu naborach do podziału jest 850 mln zł.
• Pula środków UE przeznaczona na POIiŚ to 109,4 mld zł. W 2018 do podziału w Polsce będzie 850 mln zł. 

• Resort rozwoju właśnie ogłosił harmonogram naborów. W sumie będzie ich siedem. 

• Tylko do województwa śląskiego trafi 100 mln zł na walkę ze smogiem.

W sumie w 2018 roku z POIiŚ do wzięcia będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. – Dotacje chcemy rozdysponować w siedmiu naborach – mówi wiceminister rozwoju Witold Słowik. Jak dodaje, program jest specyficzny.

– Większość funduszy rozdzielanych jest bez konkursu, bo dotyczą wielkich inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg ekspresowych czy modernizacje linii kolejowych. Tylko niewielka część trafia do beneficjentów w formie konkursów – wyjaśnia wiceminister Słowik.

Pierwszy nabór ruszy już styczniu. O 100 mln zł na inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa. Chodzi np. o wymianę urządzeń i instalacji technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnych systemów zarządzania energią.

Czytaj więcej: Ciechanów: 150 starych pieców po wymianie. Miasto: To WFOŚiGW powinien zajmować się naborem wniosków

W lutym rusza nabór na projekty dotyczące dobrych praktyk związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. To np. poprawa warunków hydrologicznych, utrzymanie lub odtworzenie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, wprowadzanie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych. Z pieniędzy - 30 mln zł - skorzystają m.in. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, uczelnie, parki narodowe i pozarządowe organizacje ekologiczne.

Na marzec przewidziano dwa nabory na łączną kwotę 320 mln zł. 200 mln zł trafi do samorządów i firm, które w ich imieniu gospodarują odpadami, na inwestycje zmniejszające ilość składowanych odpadów. Z kolei o 120 mln zł będą mogły ubiegać się samorządy, które chcą przyczynić się do poprawy jakości środowiska na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez m. in. rekultywację na cele środowiskowe zanieczyszczonych czy zdegradowanych terenów. 

Kolejny konkurs zaplanowano w kwietniu. 200 mln zł przeznaczono w nim na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. W konkursie o środki mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst. Możliwe do sfinansowania inwestycje dotyczą m. in. sieci kanalizacji deszczowych, zbiorników wód opadowych lub likwidacji nieprzepuszczalnego podłoża.

Czytaj więcej: Chwałowice. Wyrok 500 zł grzywny za spalanie flotokoncentratów

W maju znów zaplanowano dwa konkursy. M.in. przedsiębiorcy, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły starać się o pieniądze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej. To jeden z pomysłów na walkę ze smogiem poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym

Co ważne, tutaj największym beneficjentem w skali kraju będzie woj. śląskie, gdzie trafi 100 mln zł z 200 mln zł przeznaczonych na te konkursy. 

Warto przypomnieć, że pula środków UE przeznaczona na POIiŚ to 109,4 mld zł (116,3 mld zł z uwzględnieniem dodatkowych środków z tzw. rezerwy wykonania). Według danych z 28 listopada 2017 roku dofinansowanie unijne z tego programu na inwestycje osiągnęło 60,69 mld zł. Oznacza to, że cel zakontraktowania środków UE wyznaczony przez Radę Ministrów – 60,5 mld zł – zostanie wykonany z nadwyżką.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.