PARTNER PORTALU
 • BGK

Pół Polski objęte ryzykiem powodzi? To przesada!

 • pt    18 lutego 2015 - 08:55
Pół Polski objęte ryzykiem powodzi? To przesada!

Zdaniem samorządowców nowe mapy ryzyka powodziowego objęły zbyt wielkie obszary - fot.mat.prasowe

Nowy plan ryzyka powodziowego obejmując znacznie większe obszary niż poprzedni i zabraniając nowej zabudowy, może narazić gminy na wypłatę odszkodowań – twierdzą samorządowcy.
W ramach nowelizacji prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy, które wynikają z dyrektywy powodziowej.

Nakładają one na resort obowiązek przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego – instrumentu, który jest istotny z punktu widzenia planowania przestrzennego oraz skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.

Przedstawiciele ministerstwa uważają, że bez tych zmian nie ma możliwości uruchomienia finansowania gospodarki wodnej ze środków unijnych.

W resorcie została przygotowana mapa zagrożeń powodziowych, wykonana na podstawie cyfrowego modelu terenu dla 254 rzek o długości 14 tysięcy kilometrów w Polsce, na których kiedykolwiek zanotowano zjawisko powodziowe.

Samorządy mają obowiązek podjąć działania minimalizujące ryzyko powodziowe, ale – jak twierdzą przedstawiciele Związku Miast Polskich - skala problemu je przerasta.

Na razie udało się wydłużyć już termin na dostosowanie planów z 18 miesięcy do 30.
Ciągle jednak w opinii wielu samorządowców zakres niezbędnych zmian będzie tak duży, że ich szybka realizacja, nierealna czasowa ze względów proceduralnych, nie będzie możliwa również z przyczyn finansowych.

Porównanie dotychczasowych map w Poznaniu z nowymi numerycznymi pokazuje, że mają one o wiele większy zakres.

Oprócz rzeki Warty ryzyko powodziowe dotyczy ponadto jeszcze dwóch cieków wodnych, które do tej pory nie były uwzględnione przez administrację „wodną”, a mianowicie rzeki Cybiny i ulicy Głównej.

Obszar ul. Głównej to teren o intensywnej zabudowie (zarówno w studium, jak i w planie), na którym zlokalizowana jest fabryka, będąca właścicielem gruntu, mająca swój własny program rozbudowy.

Jak podkreślają przedstawiciele ZMP nowy plan może zabraniać nowej zabudowy, a to będzie wiązało się też z odszkodowaniem z tytułu przyszłych pożytków, które będzie musiało wypłacić miasto przedsiębiorstwu.

Podobna sytuacja dotyczy Świnoujścia, gdzie wg nowych map aż 80 proc. powierzchni miasta jest zagrożone powodzią . To powoduje konieczność przygotowania odpowiednich zabezpieczeń – wałów oraz znaczne ograniczenie możliwości rozwoju.

Zarząd ZMP domaga się pilnego zajęcia się tą sprawą i znalezienia racjonalnego rozwiązania. Konieczne jest nie tylko przejrzenie map pod kątem sensowności, co postuluje MŚ. W opinii zarządu, roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu nie powinny obciążać gmin, tylko Skarb Państwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (3)

 • Szary Obywatel, 2015-02-19 13:19:17

  Cytuję: "skala problemu je [samorządy] przerasta". Brak kwalifikacji?
 • c123, 2015-02-19 07:36:59

  Do Merson: Bzdura, nie można w ten sposób blokować rozwoju. Wystarczyłoby, żeby inwestor składając wniosek o pozwolenie na budowę podpisywał oświadczenie, że jest świadomy położenia na terenach zagrożonych powodzią i zrzeka się jakichkolwiek przyszłych roszczeń wobec państwa wiązanych ze szkodami ...powodziowymi. Taki zapis powinien też trafiać do księgi wieczystej i obowiązywać również kolejnych właścicieli.  rozwiń
 • Merson, 2015-02-18 14:28:50

  Samorządowcy powinni pójść po rozum do głowy! Jeśli zakaz nowej zabudowy miałby narazić gminy na odszkodowania, to chyba to mniejsze zło niż zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców powodzią. O stratach materialnych na terenach zbudowanych zniszczonych przez powodzie nie wspominając. Najśmieszniejsze ...jest to, że tereny obwałowane uznawane są za niezagrożone powodzią. A co się stanie z nimi w razie uszkodzenia wałów? Pytanie retoryczne - odpowiedź oczywista. Jako obywatel i podatnik nie zgadzam się, aby ktokolwiek komukolwiek pozwalał budować się na terenach zagrożonych powodzią. Jeśli samorządowcom brakuje rozumu to niech wyręczą ich inni w tym dziele.  rozwiń