PARTNER PORTALU
  • BGK

Pół tysiąca umów na projekty środowiskowe

  • AW/mos.gov.pl    19 września 2011 - 09:18
Pół tysiąca umów na projekty środowiskowe

Do tej pory podpisano 500 umów o dofinansowanie projektów środowiskowych realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota ich dofinansowania z funduszy UE to ponad 15 mld złotych, co stanowi 76% środków z Unii Europejskiej przewidzianych na realizację środowiskowych priorytetów POIiŚ.
Program Infrastruktura i Środowisko jest największym programem w historii Unii Europejskiej. Na inwestycje z zakresu ochrony środowiska przewidziano łącznie prawie 5 mld euro. Pochodzą one z dwóch funduszy unijnych -  Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Środki te wykorzystywane są m.in. na wspieranie projektów związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną oraz inwestycji infrastrukturalnych, które przyczyniają się  do poprawy stanu środowiska.
 
Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszami wojewódzkimi oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, uczestniczą w realizacji pięciu środowiskowych priorytetów POIiŚ:
 1.Gospodarka wodno-ściekowa,
 2.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
 3.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
 4.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
 5.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 
Poza sektorem ochrony środowiska Program Infrastruktura i Środowisko wspiera również inne dziedziny takie jak: transport, energetyka, ochrona zdrowia, kultura i szkolnictwo wyższe.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.