PARTNER PORTALU
  • BGK

Politechnika i ARP będą współpracować na rzecz czystych technologii węglowych

  • aw/PAP    31 maja 2017 - 14:37

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Politechnika Śląska podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały współpracę na rzecz rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Obie instytucje chcą zintensyfikować działania służące praktycznemu zastosowaniu takich technologii.
Katowicki oddział ARP od jesieni ub. roku prowadzi portal internetowy Forum Innowacyjnego Węgla, będący kompendium wiedzy na temat tzw. czystych technologii węglowych - zarówno w zakresie spalania tego paliwa, jak i jego gazyfikacji czy upłynniania. To pierwsza taka inicjatywa, służąca upowszechnieniu informacji o "czystym węglu", adresowana zarówno do ekspertów czy podmiotów zainteresowanych stosowaniem innowacyjnych technologii i inwestowaniem w nie, jak i do indywidualnych odbiorców węgla, korzystających z tego paliwa do ogrzewania domów.

"Nasze forum jest otwarte dla instytucji z potencjałem naukowym, a Politechnika Śląska ma ogromne możliwości w zakresie badań oraz kadry naukowej. Współpraca z uczelniami jest dla nas niezwykle cenna, pozwala nie tylko upowszechniać wiedzę na temat czystych technologii węglowych, ale także zachęca do prowadzenia badań w tym kierunku" - podkreślił w środę dyrektor katowickiego oddziału Agencji Henryk Paszcza.

Obecnie, po rozpoczęciu współpracy z Politechniką Śląską, Forum Innowacyjnego Węgla skupia cztery ośrodki naukowo-badawcze; oprócz politechniki są to Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza.

Wiceprezes ARP Andrzej Kensbok wskazał, że jednym z priorytetów Agencji jest wsparcie innowacyjnych projektów. "Wierzę, że nasza współpraca z renomowanymi polskimi uczelniami technicznymi przyczyni się do zdynamizowania badań nad czystymi technologiami węglowymi. Ich wdrożenie byłoby korzystne dla branży górniczej, ale również dla całej polskiej gospodarki" - ocenił.

Działania Forum Innowacyjnego Węgla polegają na wsparciu innowacyjnych pomysłów technologicznych. Wspólnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu w Polsce będzie mogła rozwijać się gospodarka niskoemisyjna. Celem współpracy ma być również promocja wyników badań w zakresie zastosowania tych technologii w gospodarce. Jednak docelowym założeniem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych technologii na szeroką skalę.

"Węgiel jest i pozostanie na wiele lat podstawowym surowcem energetycznym, dlatego mam nadzieję, że podpisanie listu intencyjnego to początek, po którym nastąpią konkretne działania wspierające polską gospodarkę w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania tego surowca" - uważa wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.

Śląski oddział Agencji monitoruje sytuację w sektorze węglowym na zlecenie Ministerstwa Energii. W 2015 r. Agencja uruchomiła portal Polski Rynek Węgla dostarczający informacji m.in. o bieżącej kondycji branży górniczej oraz analiz dotyczących rynku międzynarodowego, także w zakresie osiąganych i prognozowanych cen węgla. Natomiast portal o innowacyjnym węglu ma być krokiem w kierunku upowszechnienia technologii, mogących stanowić przyszłość tej branży.

Częścią portalu jest m.in. baza zasobów dostępnych technologii czy petentów, będących w różnej fazie zaawansowania: od badawczej i laboratoryjnej, poprzez fazę testów i pilotażu, po rozwiązania gotowe do wdrożenia i komercjalizacji. Portal jest otwarty na informacje w tym zakresie z różnych ośrodków badawczo-rozwojowych. Platforma dostarcza też informacji na temat dostępnych źródeł finansowania tego typu projektów.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • D.D, 2017-06-14 10:54:34

    Wprowadzenie standardów emisyjnych dla przydomowych kotłów i określenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych, to konieczne warunki skutecznej ochrony powietrza przed niską emisją. W wielu krajach UE miał i muł uważany jest za odpad przy wydobyciu węgla i nie jest sprzedawany (u nas jes...t). Również piece węglowe oraz węgiel muszą spełniać odpowiednie normy pod kątem emisji zanieczyszczeń, jednak w Polsce takich norm dla naszego polskiego węgla nie ma. Rząd NIE myśli o zakazie wprowadzania do obrotu detalicznego paliw takich jak: węgiel brunatny, muły węglowe, flotokoncentraty oraz różnego rodzaju paliwa mieszane, które nie powinny być wykorzystywane do ogrzewania domów. Sam mam piec Mini Bio Kostrzewa, na pellet. Jest ekologicznie, nie truję siebie, rodziny i nikogo w okolicy. Jeżeli mamy mieć wpływ na swoje zdrowie czy środowisko, to zacznijmy najpierw od swojej kotłowni i wymiany pieca na ekologiczny :)  rozwiń