PARTNER PORTALU
  • BGK

Polski Alarm Smogowy apeluje do ministra w sprawie zmiany norm zanieczyszczenia powietrza

  • pap/pt    13 listopada 2015 - 13:30
Polski Alarm Smogowy apeluje do ministra w sprawie zmiany norm zanieczyszczenia powietrza

Domagamy się, aby nasze zdrowie było chronione w taki sam sposób, jak zdrowie pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej - apeluje Polski Alarm Smogowy

Gdybyśmy przyjęli francuskie kryteria stanu zanieczyszczenia powietrza, to w Krakowie czy Warszawie mielibyśmy do czynienia z permanentnym alarmem smogowym. "Dlatego zadajemy retoryczne pytanie czy Polacy są bardziej odporni na smog, niż Francuzi, Czesi czy Węgrzy" - pytają członkowie Polskiego Alarmu Smogowego.
Polski Alarm Smogowy apeluje do nowego ministra środowiska o ustanowienie alarmu smogowego na poziomie, jaki obowiązuje w większości krajów europejskich. Obecnie poziom alarmowy dla pyłu PM10 jest w Polsce trzykrotnie wyższy niż w Czechach czy na Węgrzech.

Normy UE trzy raz wyższe niż w Polsce

Jak przypomniał w piątek Andrzej Guła z PAS, w 2012 r. rozporządzeniem ministra środowiska podniesiony został w Polsce poziom alarmowy dla zanieczyszczenia pyłem PM10 z 200 mikrogramów/m. sześć. do 300 mikrogramów/m. sześc.

Tymczasem w wielu krajach UE poziom ten wynosi 100 mikrogramów/m. sześc., a np. we Francji - 80 mikrogramów/m. sześc. "To co w innych krajach uchodzi za stan alarmowy, zagrażający zdrowiu, przez polskie prawo jest uznawane za stan akceptowalny" - podkreślił.

Według Guły, gdybyśmy przyjęli francuskie kryteria stanu zanieczyszczenia powietrza, to w Krakowie czy Warszawie mielibyśmy do czynienia z permanentnym alarmem smogowym. "Dlatego zadajemy retoryczne pytanie, czy my posiadamy mocniejsze, pancerne płuca, czy Polacy są bardziej odporni na smog, niż Francuzi, Czesi czy Węgrzy" - zaznaczył.

Apel do ministra środowiska

W piątek 13 listopada Polski Alarm Smogowy wystosował apel do nowego ministra środowiska i rozpoczął zbieranie podpisów w tej sprawie. Przedstawiciele organizacji przekonują, że przyjęcie odpowiedniego poziomu informowania i alarmowego jest niezmiernie ważne dla ochrony zdrowia obywateli.

W razie jego przekroczenia władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne, doraźne działania zmierzające do zmniejszenie zanieczyszczenia na danym obszarze np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast, nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych.

"Domagamy się, aby nasze zdrowie było chronione w taki sam sposób, jak zdrowie pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej" - podkreślili przedstawiciele organizacji.

Zaapelowali też do resortu środowiska o opracowanie ogólnopolskich wytycznych w zakresie skutecznego informowania mieszkańców o wysokich stężeniach oraz katalogu doraźnych działań i procedur, które powinny być stosowane przy przekroczeniu poziomu alarmowego.

Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego przypomniała, że podczas niedawnego epizodu smogowego w Krakowie, gdy stężenie pyłu PM10 przekraczało 200 mikrogramów/m sześc. na zewnątrz bez świadomości zagrożenia przebywały dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

"Gdyby w Krakowie obowiązywały normy, jak we Francji, to takich dni byłoby 100 w roku, wtedy konieczne byłoby wprowadzenie procedur zmierzających do obniżenia zanieczyszczenia powietrza" - zaznaczyła.

PAS przytacza raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014 r, według którego normy jakości powietrza przekroczone zostały niemal na całym obszarze Polski. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 przekroczenia występują w 91 proc. stref pomiarowych, a rakotwórczego benzo(a)pirenu w 100 proc. stref.

Według Polskiego Alarmu Smogowego co roku około 43 tys. mieszkańców naszego kraju przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. "Część tych śmierci można by uniknąć, gdybyśmy byli odpowiednio informowani o wysokim zanieczyszczeniu powietrza i mogli się przed nim chronić" - przekonują działacze organizacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • OBYWATEL, 2015-11-27 09:19:22

    Kontrola powietrza,wody,zagrożeń środowiskowych. Mieszkańcy Polski nie mogą być zaliczani do 2 lub 3 kategorii UE. Konieczne są niezależne od władzy laboratoria,instytucje kontrolne badające wszystkie zagrożenia środowiskowe. Aktualna [podległość np.WIOS,chowanie wyników badań,nieudostepnianie pr...awdziwych informacji o środowisku to oczywista patologia za nasze pieniądze.  rozwiń