Pomogą samorządom wstrzymać ziemię

NFOŚIGW proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom publicznym pomoc w usuwaniu skutków osuwisk.
Pomogą samorządom wstrzymać ziemię

W kraju problem osuwisk ziemnych na szerszą skale pojawił się po powodziach w 2010 roku. Wówczas podjęto prace nad zmianami w ustawie Prawo wodne, która 5 stycznia 2011 roku umożliwiła korzystanie ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.

Czytaj też: Promesa na osuwisko w Tarnobrzegu

Obecnie to nie jest jedyne źródło finansowania usuwania skutków takich zniszczeń. Fundusz wspiera działania ministra spraw wewnętrznych i korzysta ze sprawdzonych przez ten resort mechanizmów weryfikacji skutków katastrof.

Czytaj też: W Przemyślu zabezpieczono osuwisko

NFOŚiGW na ten cel, do 2017 roku, oferuje 50 mln zł pomocy finansowej w formie dotacji, a wnioski przyjmowane są w naborze ciągłym. Ze względu na specyfikę występującego zagrożenia, program jest dwuetapowy – najpierw prace dokumentacyjne a następnie stabilizacyjne osuwiska.

Z uwagi na charakter zjawiska, osuwisko każdorazowo jest oceniane i rekomendowane do dofinansowania przez wojewódzki zespół podległy właściwemu wojewodzie. Prace tych zespołów zostały pozytywnie zweryfikowane w 2010 roku. Obecnie NFOŚIGW realizuje dwie umowy z miastem Kraków oraz przymierza się do dofinansowania trzech kolejnych.

Jak informuje NFOŚiGW „Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska” to program oferujący maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania do 100 proc.kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, jednakże nie więcej niż 10 mln zł. na jedno przedsięwzięcie.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE