PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomogą samorządom wstrzymać ziemię

  • GK    9 sierpnia 2012 - 08:46
Pomogą samorządom wstrzymać ziemię

NFOŚIGW proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom publicznym pomoc w usuwaniu skutków osuwisk.
W kraju problem osuwisk ziemnych na szerszą skale pojawił się po powodziach w 2010 roku. Wówczas podjęto prace nad zmianami w ustawie Prawo wodne, która 5 stycznia 2011 roku umożliwiła korzystanie ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.

Czytaj też: Promesa na osuwisko w Tarnobrzegu

Obecnie to nie jest jedyne źródło finansowania usuwania skutków takich zniszczeń. Fundusz wspiera działania ministra spraw wewnętrznych i korzysta ze sprawdzonych przez ten resort mechanizmów weryfikacji skutków katastrof.

Czytaj też: W Przemyślu zabezpieczono osuwisko

NFOŚiGW na ten cel, do 2017 roku, oferuje 50 mln zł pomocy finansowej w formie dotacji, a wnioski przyjmowane są w naborze ciągłym. Ze względu na specyfikę występującego zagrożenia, program jest dwuetapowy – najpierw prace dokumentacyjne a następnie stabilizacyjne osuwiska.

Z uwagi na charakter zjawiska, osuwisko każdorazowo jest oceniane i rekomendowane do dofinansowania przez wojewódzki zespół podległy właściwemu wojewodzie. Prace tych zespołów zostały pozytywnie zweryfikowane w 2010 roku. Obecnie NFOŚIGW realizuje dwie umowy z miastem Kraków oraz przymierza się do dofinansowania trzech kolejnych.

Jak informuje NFOŚiGW „Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska” to program oferujący maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania do 100 proc.kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, jednakże nie więcej niż 10 mln zł. na jedno przedsięwzięcie.

<!-- pagebreak //-->

Beneficjentami mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego, spółki w których co najmniej 51 proc. akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego, podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i organizacje kościelne.

Podstawowe zadania realizowane w ramach dofinansowanego projektu to prace stabilizacyjne i zabezpieczające osuwiska stanowiące zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury.

Dotacją mogą być objęte prace stabilizacyjne na osuwisku, przygotowanie zaplecza i terenu osuwiskowego, roboty budowlano-montażowo-instalacyjne. Ale to również wykonywanie otworów, prac strzałowych, robót ziemnych, odwodnieniowych i inne. Dofinansowanie uwzględnia również prace projektowe, badania geologiczno – inżynierskie, sporządzanie projektów budowlanych oraz dokumentacji geologicznych i inżynierskich.

Dofinansowanie nie obejmuje remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.