PARTNER PORTALU
  • BGK

Ponad 3 mld zł na inwestycje w gospodarce wodnej w Małopolsce i na Podkarpaciu

  • AT    10 lutego 2015 - 15:35
Ponad 3 mld zł na inwestycje w gospodarce wodnej w Małopolsce i na Podkarpaciu
Poprawa stanu zasobów wodnych to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej (fot.pixabay.com)

- Na ponad 3 mld zł szacowany jest koszt inwestycji w gospodarce wodnej na obszarze Małopolski i Podkarpacia. Ich celem jest poprawa stanu wód – poinformowano podczas konferencji regionalnej dotyczącej aktualizowanych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce (aPGW).
- Naszym priorytetem, na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie, jest osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Właśnie na inwestycje w tym obszarze przeznaczymy aż 3,3 mld złotych. Jest to absolutnie konieczne, by spełnić wymagania unijne w zakresie dobrego stanu wód - powiedział Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Wyjaśnił, że działania te zostały zapisane w Programie wodno-środowiskowym kraju, a środki będą pochodziły z budżetu państwa oraz UE. Część tej kwoty - 2,35 mld zł - zostanie wydana na prace związane z realizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Poprawa stanu zasobów wodnych to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. Został on ujęty w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej i przewiduje, że do końca 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach nawet do 2027 r.) wszystkie jednolite części wód powierzchniowych powinny osiągnąć lub utrzymać dobry stan zarówno ekologiczny, jak i chemiczny, a jednolite części wód podziemnych - osiągnąć lub utrzymać dobry stan chemiczny i ilościowy. Właśnie temu celowi służą aktualizowane plany gospodarowania wodami.

- Musimy te dokumenty przygotować najlepiej, jak tylko jest to możliwe – zaapelował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Przypomniał, że plany gospodarowania wodami to rodzaj konstytucji wodnej.

- Gospodarowanie wodami to nie tylko plany, ale przede wszystkim odpowiednie ramy prawne, porządkujące strukturę organizacyjną z jednoznacznym przypisaniem zadań, oraz racjonalny, spójny i efektywny system finansowania oparty na już istniejących opłatach za korzystanie z wód – dodał minister, przedstawiając założenia Prawa wodnego i reformy gospodarki wodnej w Polsce. Bez tych zmian realizacja planów będzie bardzo trudna – podkreślił minister Gawłowski.

Swoją opinię każdy może przedstawić ustnie, pisemnie lub poprzez wypełnienie ankiety na stronie: www.apgw.kzgw.gov.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Szary Obywatel, 2015-02-11 11:36:11

    Cytuję: " jest to absolutnie konieczne, by spełnić wymagania unijne w zakresie dobrego stanu wód". Horror!. Gdyby nie Unia nie byłoby konieczne? JEST TO ABSOLUTNIE KONIECZNE DLA POLSKI, BO WODA TO ŻYCIEM, A POLSKIM ZBIORNIKIEM WODY DLA CAŁEGO NARODU JEST GRUNTOWA GÓR, PODKARPACIA I MAŁO...POLSKI. TO JEST NAJWAŻNIEJSZE. A UNIA EUROPEJSKA NASZYM GŁUPCOM OD GOSPODARKI TYLKO O TYM PRZYPOMINA, DORADZA, POMAGA I - WSTYDLIWIE, BO TEJ GŁUPOTY DECYDENTÓW NIE ROZUMIE - NAWET NAKAZUJE, BO DURNIE TEGO NIE ROZUMIEJĄ I BEZ NAKAZU NIC NIE ZROBIĄ. HORROR.  rozwiń