Ponad 5 mld na inwestycje dot. środowiska

W projekcie budżetu na 2013 rok rząd przeznaczył na politykę środowiskową 5 mld 480 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na ochronę przyrody, gospodarkę wodną, odpadową czy zarządzanie zasobami geologicznymi.
Ponad 5 mld na inwestycje dot. środowiska

Najwięcej, bo ok. 1,6 mld zł ma zostać przeznaczone na zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska. Państwo na wydać ok. 25 mln, a środki europejskie przewidziane są na ponad 1,5 mld zł.

Celem zintegrowanych działań jest m.in. ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków oraz zwiększenie liczby mieszkań obsługiwanych przez kanalizację sanitarną.

W 2013 roku planowane jest wybudowanie 15 nowych oczyszczali ścieków, a 69 ma zostać rozbudowanych i gruntownie zmodernizowanych. W planie na kolejne lata: w 2014 ma powstać 9 nowych oczyszczalni, 37 - zmodernizowanych; w 2015 - 100 nowych, a 382 zmodernizowanych. W przyszłym roku 150 tys. osób ma uzyskać dostęp do sieci kanalizacyjnej. W kolejnych dwóch latach ten odsetek ma się zwiększyć do 280 tys. osób na każdy rok.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska, rząd zabezpieczył także środki na politykę ekologiczną państwa. Pieniądze będą przeznaczane m.in. na promocję zachowań proekologicznych czy wspieranie przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymogów środowiskowych.

Na realizację zadań polegających na zapewnieniu racjonalnej gospodarki odpadami, rząd chce przeznaczyć ok. 810 mln zł. Prawie wszystkie środki będą pochodziły ze środków europejskich (ponad 806 mln zł).

Środki mają być przeznaczane m.in. na wspieranie przedsięwzięć związanych z tworzeniem systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz na projekty, które będą umożliwiały redukcję negatywnego wpływu odpadów na środowisko.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE