PARTNER PORTALU
  • BGK

Postawią na energię odnawialną

  • KB    23 kwietnia 2010 - 15:04
Postawią na energię odnawialną

Czy Mazowsze może stać się regionem odnawialnych źródeł energii? Władze województwa twierdzą, że region posiada w tym zakresie duży potencjał do wykorzystania.
Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł mogłoby nie tylko poprawić bilans energetyczny regionu, ale i pozytywnie wpłynąć na środowisko. Promocja tego typu rozwiązań to podstawowy cel Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE).

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Polska zobowiązała się do uzyskania do 2020 r. aż 15 procent energii ze źródeł odnawialnych. Aby sprostać temu wyzwaniu trzeba przede wszystkim zwiększyć świadomość na temat odnawialnych źródeł energii i promować tego typu rozwiązania wśród samorządów i mieszkańców. W tym celu właśnie została powołana Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE). Województwo mazowieckie otrzymało na ten cel grant unijny w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy”.

Do podstawowych zadań MAE należy promocja odnawialnych źródeł energii, doradztwo w tym zakresie samorządom, jak i mieszkańcom regionu, a także opracowanie analiz i wytycznych związanych z potencjałem i kierunkiem rozwojowym Mazowsza. MAE oferuje także wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na tego typu projekty.

Wicemarszałek Stefan Kotlewski zaznaczył, że wsparciem będą tu m.in. środki unijne. – Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na różnego typu projekty związane z odnawialnymi źródłami energii – podkreślił.

Na ten cel w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – samorząd województwa mazowieckiego zabezpieczył ok. 30 mln euro. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu br. Dofinansowanie unijne będzie przeznaczone m.in. na  projekty związane z  poprawą jakości powietrza, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

– Na Mazowszu mieszka ponad pięć milionów ludzi, mamy największy ośrodek miejski w kraju, a równocześnie największą populację wiejską – dodał Marek Palonka, prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej. – Zapewnienie skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych w tak zróżnicowanym regionie to nie lada wyzwanie. Mazowsze potrzebuje działań poprawiających efektywność energetyczną oraz wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych.

W najbliższym czasie MAE planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń m.in. nt. wykorzystania energii słonecznej, szkolenia dla użytkowników i instalatorów urządzeń grzewczych na biomasę, a także dla  instalatorów małych przydomowych elektrowni wiatrowych oraz specjalistów od biogazu. Planowany jest druk broszur dla użytkowników energii odnawialnej (biomasa, biogaz, energia słoneczna, geotermia) oraz opracowanie katalogu  dostawców technologii i usług. W kolejnych latach MAE zamierza również skoncentrować się m.in. na: opracowaniu scenariuszy modeli energetycznych, stworzeniu Klastra OZE, powołaniu grupy ekspertów OZE i opracowaniu planów energetycznych dla wybranych gmin i powiatów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.