Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu. UE wyłoży na jej budowę 17 mln zł

W piątek (18.08) Instytut Ochrony Środowiska podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie oraz upowszechnienie bazy wiedzy na temat zmian klimatu i adaptacji ich skutków.
Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu. UE wyłoży na jej budowę 17 mln zł
Całkowity koszt projektu to 20 mln zł, z czego 17 mln zł będzie pochodziło z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (fot. pixabay.com)

Całkowity koszt projektu to 20 mln zł, z czego 17 mln zł będzie pochodziło z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Jego realizację przewidziano na lata 2017-2021. Efektem projektu będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia), a zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych wyniesie 100 tys. osób.

W ramach inicjatywy zaplanowano siedem różnego rodzaju działań:

1) zbudowanie bazy wiedzy (w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych);

2) utworzenie narzędzi upowszechniania zasobów bazy wiedzy (w tym platformy informatycznej umożliwiającej zarówno gromadzenie, jak i korzystanie ze zgromadzonych treści);

3) wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów ciągłego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy;

4) szkolenie grupy docelowej w zakresie zawartości i sposobów wykorzystania zasobów bazy wiedzy;

5) opracowanie propozycji i wzorców działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu (w tym opracowywanie propozycji regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i UE);

6) utworzenie systemu wspomagania decyzji (SWD) dla wyboru działań adaptacyjnych na wszystkich poziomach wdrażania SPA 2020;

7) dostarczenie społeczeństwu rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian oraz poprawa świadomości potrzeby i zwiększenie odporności społeczeństwa na owe skutki.

Jak informują w NFOŚiGW, projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do osób podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu. 

Umowę na dofinansowanie inicjatywy IOŚ-PIB podpisali 18 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Roman Wójcik, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE