PARTNER PORTALU
  • BGK

Poznań: Decyzja ws. odkrywki Ościsłowo odmowna

  • PAP/AT    14 marca 2017 - 10:13
Poznań: Decyzja ws. odkrywki Ościsłowo odmowna

Dąbkowski tłumaczył, że przepisy ustawy o ochronie przyrody, co do zasady, zabraniają podejmowania działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na chronione siedliska obszaru Natura 2000 (fot.PTWP)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo – poinformował rzecznik prasowy RDOŚ w Poznaniu Łukasz Dąbkowski.
• RDOŚ odmówił wydania decyzji w sprawie odkrywki Ościsłowo.
• Istnieje wysokie prawdopodobieństwo negatywnego wpływu odkrywki na jezioro Wilczyńskie, znajdujące się na terenie chronionego obszaru Natura 2000 - stwierdził rzecznik prasowy RDOŚ w Poznaniu Łukasz Dąbkowski.
• Jak dodał nawet przy zasilaniu Jeziora Wilczyńskiego wodami z odwodnienia obu odkrywek nie będzie możliwe uniknięcie negatywnego wpływu na chronione siedliska przyrodnicze
• Tłumaczył, że przepisy zabraniają podejmowania działań, które mogą negatywnie oddziaływać na chronione siedliska obszaru Natura 2000.

Jak podkreślił Dąbkowski, w toku postępowania i na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo negatywnego wpływu odkrywki na jezioro Wilczyńskie, znajdujące się na terenie chronionego obszaru Natura 2000.

Regionalny Dyrektor pod koniec sierpnia ub. wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji wniosku i przedstawienia propozycji tzw. kompensacji przyrodniczej. Jak tłumaczył Dąbkowski, taki dokument nie wpłynął do RDOŚ w Poznaniu mimo kilkukrotnych ponagleń.

"W ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji należało uwzględnić skutki odwodnienia eksploatowanej obecnie odkrywki Jóźwin IIB. Lej depresji powstały w wyniku odwadniania tej odkrywki wywiera decydujący wpływ na opadanie lustra wód jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego, najbardziej widoczne w Jeziorze Wilczyńskim. Wyniki analizy wskazują, że rozpoczęcie odwodnienia planowanej odkrywki Ościsłowo pogłębi oddziaływanie istniejącej odkrywki Jóźwin IIB na Jezioro Wilczyńskie" - podkreślił Dąbkowski.

Jak dodał, "nawet przy zasilaniu Jeziora Wilczyńskiego wodami z odwodnienia obu odkrywek nie będzie możliwe uniknięcie negatywnego wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. Nie pozwala na to odmienny skład fizykochemiczny wód kopalnianych".

Dąbkowski tłumaczył, że przepisy ustawy o ochronie przyrody, co do zasady, zabraniają podejmowania działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na chronione siedliska obszaru Natura 2000. "Wyjątkowo dopuszcza się ich realizację pod warunkiem wykonania kompensacji przyrodniczej, czyli takich czynności lub zabiegów, które odtworzą zasoby w innym miejscu" - mówił.

Dodał, że zdaniem inwestora teza o negatywnym oddziaływaniu odkrywki Ościsłowo na tereny chronione nie jest zasadna, więc inwestor "nie wyraził woli przedstawienia kompensacji". "Ze względu na brak uzasadnienia tego stanowiska Regionalny Dyrektor uznał dalsze prowadzenie postępowania za bezcelowe" - zaznaczył Dąbkowski.

Postępowanie ws. planowanej odkrywki Ościsłowo toczyło się na podstawie wniosku PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA. W trakcie postępowania dwukrotnie przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa oraz otwartą rozprawę administracyjną.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (2)

  • arto, 2017-03-14 11:52:23

    Do Wilczyn: Jakiej klęski. Obniżenie wód gruntowych i w związku z tym powierzchniowych występuje w całym kraju. Kopalnia po wielokroć próbowała się dogadać i pomóc w ratowaniu jezior, ale tu nie chodzi o przyrodę, ale o zlikwidowanie kopalni. Nie chcą wody z kopalni, bo rzekomo "przy zasilaniu... Jeziora Wilczyńskiego wodami z odwodnienia obu odkrywek nie będzie możliwe uniknięcie negatywnego wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. Nie pozwala na to odmienny skład fizykochemiczny wód kopalnianych". To tylko wymówka, bo tak samo jak są metody uzdatniania wody pitnej, tak samo można modyfikować wodę pokopalnianą i zasilać nią jeziora.  rozwiń
  • Wilczyn, 2017-03-14 11:07:39

    PAK jest bezczelny! kopalnia doprowadzila do klęski, a jeszcze bezczelnie umywa rece!NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: