PARTNER PORTALU
  • BGK

Poznań w wielkim, europejskim projekcie zielonych miast

  • pt    23 czerwca 2017 - 19:06
Poznań w wielkim, europejskim projekcie zielonych miast
Udział w projekcie to także szansa na międzynarodową promocję Poznania jako miasta zielonego (fot.poznan.pl]

W ciągu pięciu kolejnych lat Poznań będzie stawał się jeszcze bardziej zielony. Wszystko za sprawą uczestnictwa w projekcie Connecting Nature, w którym stolica Wielkopolski będzie jednym z trzech miast wiodących.
• Projekt jest częścią największego naukowo-badawczego programu Unii Europejskiej - Horyzont 2020.

• Udział w projekcie to także szansa na międzynarodową promocję Poznania jako miasta zielonego.

• Doświadczenie Poznania w projektach unijnych, w tym licznych projektach międzynarodowych, umożliwiło powierzenie stolicy Wielkopolski roli jednego z trzech Miast Wiodących w projekcie, tzw. Front Runner City.

Projekt Connecting będzie realizowany przez 5 lat - od czerwca 2017 do maja 2022 roku.
Jego celem jest upowszechnienie w miastach rozwiązań opartych na środowisku (nature-based solutions), dzięki którym miasta będą rozwijać się w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców, wbrew postępującym negatywnym skutkom zmian klimatycznych, będzie wzrastać.

Dzięki działaniom projektowym rozwijane będą usługi w obszarze tzw. zielonej infrastruktury. Chodzi między innymi o budowanie sieci ogrodów społecznych, zarówno poprzez tworzenie nowych jaki i stopniowe udostępnianie wybranych ogródków szkolnych i przedszkolnych mieszkańcom, tworzenie punktowych obszarów zieleni w gęstej zabudowie Śródmieścia z udziałem mieszkańców, a także dalszą rewitalizację terenów nadwarciańskich, czy gospodarowanie wodami opadowymi.

- Chcemy stworzyć w kilku miejscach w mieście ogródki społeczne, zaktywizować poprzez te działania mieszkańców poszczególnych dzielnic i sprawdzić, jak tego typu rozwiązanie się w naszym mieście sprawdza - mówi Grzegorz Kamiński, dyr. Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

- Planujemy stworzyć pierwsze dwa ogródki społecznej jeszcze w tym roku, jeden na Wildzie i jeden na os. Sobieskiego. Jeśli to się sprawdzi, w kolejnych latach będziemy tworzyć następne, bo widzimy, że jest taka potrzeba w Poznaniu. Liczymy, że na terenach mocno zurbanizowanych powstaną dzięki temu małe enklawy zieleni do rekreacji i odpoczynku, gdzie ludzie będą mogli się też integrować, np. przy wspólnej pracy - dodaje.

Podzielą się doświadczeniami

Poznań wspólnie z pozostałymi partnerami ma pracować nad stworzeniem modeli, mechanizmów związanych z korzystaniem z dostępnych i nowo tworzonych obszarów zielonych, które pozwolą na replikowanie doświadczeń, zarówno w samym Poznaniu, jak i w innych miastach, nie tylko partnerskich projektu.

Jako jedno z miast wiodących podzieli się też swoimi doświadczeniami m.in. w zakresie rozwoju koncepcji plaż miejskich jako tymczasowego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią.

- Zwrócenie się ku Warcie to jest bardzo dobry projekt. Aktualne działania miasta doskonale się wpisują w innowacyjne podejście do kształtowania przestrzeni miejskiej, czyli takie, w którym zakładane cele są realizowane z wykorzystaniem przyrody - ocenia Andrzej Mizgajski, kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

- Z jednej strony dolina spełnia swoje funkcje przechwytywania i spłaszczania fali wezbraniowej a jednocześnie prowadzone są działania, dzięki którym mieszkańcy chcą tu przebywać i spędzać czas. Poprzez ten projekt chcemy upowszechniać takie podejście do wszystkich decyzji w mieście.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.