Priorytety w śląskiej ochronie środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami, ochrona powietrza oraz projekty służące zapobieganiu i likwidacji awarii, skutków zanieczyszczenia środowiska i klęsk żywiołowych będą miały w 2013 r. pierwszeństwo we wsparciu przez katowicki fundusz ochrony środowiska.
Priorytety w śląskiej ochronie środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zasady dofinansowania proekologicznych zadań w regionie w przyszłym roku. Dobrą wiadomością dla lokalnych władz jest utrzymanie zwiększonego o 5 punktów proc. pułapu umorzenia pożyczki dla samorządów spełniających określone kryteria. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

Czytaj też: Kto wydaje najwięcej na ochronę środowiska

Chodzi o uboższe samorządy, czyli takie, które korzystają z tzw. subwencji wyrównawczej. Mogą one liczyć na umorzenie 45 proc. pożyczki (wobec 40 proc. umorzenia dla innych), jeżeli przeznaczą umorzoną kwotę na nowe zadanie ekologiczne. W przypadku, gdy umorzona część nie jest inwestowana w nowe przedsięwzięcie, umorzenie dla wszystkich wynosi 20 proc. pożyczki.

Samorządy gmin i powiatów są głównym beneficjentem katowickiego Funduszu. W 2011 r. uzyskały wsparcie w wysokości ponad 210 mln zł. Fundusz nie wymaga od samorządów gminnych zabezpieczeń pożyczek. Konsultuje też z samorządowcami terminy naborów wniosków, aby łatwiej mogły zaplanować swoje budżety oraz przygotować przetargi.

Od tego roku Fundusz przyjmuje wnioski o dofinansowanie w wyznaczonych terminach, które ogłasza do połowy stycznia. Dla części projektów, których dofinansowanie ma rozpocząć się w przyszłym roku, nabory ogłoszono już teraz – trwają do końca października lub do końca grudnia, w zależności od tematyki.

„Z pewnością nie będą to jedyne nabory w tych dziedzinach. Kolejne, uzupełniające nabory zostaną ogłoszone wiosną” – powiedziała we wtorek prezes Funduszu Gabriela Lenartowicz.

 

Nie zmienią się zasadnicze warunki dofinansowania. W przyszłym roku pożyczki będą przyznawane do 80 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, w zależności od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu. Oprocentowanie to 0,95 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,5 proc. w stosunku rocznym.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE