PARTNER PORTALU
  • BGK

Priorytety w śląskiej ochronie środowiska

  • PAP    23 października 2012 - 12:41
Priorytety w śląskiej ochronie środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami, ochrona powietrza oraz projekty służące zapobieganiu i likwidacji awarii, skutków zanieczyszczenia środowiska i klęsk żywiołowych będą miały w 2013 r. pierwszeństwo we wsparciu przez katowicki fundusz ochrony środowiska.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zasady dofinansowania proekologicznych zadań w regionie w przyszłym roku. Dobrą wiadomością dla lokalnych władz jest utrzymanie zwiększonego o 5 punktów proc. pułapu umorzenia pożyczki dla samorządów spełniających określone kryteria. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

Czytaj też: Kto wydaje najwięcej na ochronę środowiska

Chodzi o uboższe samorządy, czyli takie, które korzystają z tzw. subwencji wyrównawczej. Mogą one liczyć na umorzenie 45 proc. pożyczki (wobec 40 proc. umorzenia dla innych), jeżeli przeznaczą umorzoną kwotę na nowe zadanie ekologiczne. W przypadku, gdy umorzona część nie jest inwestowana w nowe przedsięwzięcie, umorzenie dla wszystkich wynosi 20 proc. pożyczki.

Samorządy gmin i powiatów są głównym beneficjentem katowickiego Funduszu. W 2011 r. uzyskały wsparcie w wysokości ponad 210 mln zł. Fundusz nie wymaga od samorządów gminnych zabezpieczeń pożyczek. Konsultuje też z samorządowcami terminy naborów wniosków, aby łatwiej mogły zaplanować swoje budżety oraz przygotować przetargi.

Od tego roku Fundusz przyjmuje wnioski o dofinansowanie w wyznaczonych terminach, które ogłasza do połowy stycznia. Dla części projektów, których dofinansowanie ma rozpocząć się w przyszłym roku, nabory ogłoszono już teraz – trwają do końca października lub do końca grudnia, w zależności od tematyki.

„Z pewnością nie będą to jedyne nabory w tych dziedzinach. Kolejne, uzupełniające nabory zostaną ogłoszone wiosną” – powiedziała we wtorek prezes Funduszu Gabriela Lenartowicz.

 

Nie zmienią się zasadnicze warunki dofinansowania. W przyszłym roku pożyczki będą przyznawane do 80 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, w zależności od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu. Oprocentowanie to 0,95 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,5 proc. w stosunku rocznym.

<!-- pagebreak //-->

Dotacje, w zależności od rodzaju zadania, udzielane będą do 50 lub do 80 proc. kosztów. Dofinansowanie do 100 proc. możliwe będzie jedynie dla usuwania zanieczyszczeń terenu w przypadku, gdy nie uda się ustalić sprawcy zanieczyszczeń lub wyegzekwować od niego zapłaty.

W ubiegłym roku katowicki Fundusz rozdysponował rekordową kwotę ponad 493 mln zł. W obecnym roku dofinansowanie będzie niższe, rzędu 355 mln zł. W przyszłym roku ma to być porównywalna kwota.

„Rekordowe dofinansowanie w ubiegłym roku było m.in. efektem przeznaczenia sporej puli środków na usuwanie skutków powodzi, a także dofinansowania tych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które były zakwalifikowane do Regionalnego Programu Operacyjnego, ale zabrakło tam dla nich środków” – wyjaśniła prezes Lenartowicz.

Zmniejszają się także przychody Funduszu, pochodzące np. z kar ekologicznych czy opłat za korzystanie ze środowiska. „W tym roku z tego tytułu mamy ok. 130 mln zł, wobec ok. 150-170 mln zł w poprzednich latach” – powiedziała prezes.

Wśród przyszłorocznych priorytetów Funduszu, obok gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, ochrony powietrza i projektów służących zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii, skutków zanieczyszczenia środowiska i klęsk żywiołowych, znajdą się także: ochrona przyrody i krajobrazu, edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe w regionie oraz profilaktyka zdrowotna.

Wybierając projekty do dofinansowania Fundusz wybiera takie, które gwarantują uzyskanie najlepszych efektów ekologicznych. Pierwszeństwo mają zadania wspierane środkami Unii Europejskiej oraz innymi środkami zagranicznymi, a także projekty wpisane do krajowych i wojewódzkich programów i planów w danej dziedzinie. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.