PARTNER PORTALU
 • BGK

Program Lemur: Nabór wniosków rozpoczęty

 • WK    20 października 2015 - 12:55
Program Lemur: Nabór wniosków rozpoczęty
Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej w ramach programu Lemur przeznaczono 290 mln zł (fot.arch.)

19 października br. ruszyła druga edycja programu Lemur. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności. Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej w ramach programu Lemur NFOŚIGW przeznacza 290 mln zł z programu.
- Gminy doceniają oszczędności na rachunkach za energię, jakie daje nowoczesny, energooszczędny budynek. Program Lemur jest tu dla nich bardzo pomocny. Po pierwszym roku funkcjonowania programu wprowadziliśmy zmiany, które rozszerzają krąg beneficjentów, upraszczają zarówno wytyczne techniczne jak i zasady umarzania pożyczek – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie finansowe NFOŚiGW w ramach programu „Lemur - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej” obejmuje projektowanie i budowię nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Najczęściej zgłaszane inwestycje samorządów do projektu, to szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale.

Na te inwestycje w ramach drugiego naboru programu Lemur Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program realizowany będzie do 2020 roku.

Dla kogo i na co

O wsparcie z programu Lemur mogą starać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski składać mogą także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe.

Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz szacuje, że realizacja programu doprowadzi do rocznej oszczędności 23 tys. MWh energii i do redukcji emisji dwutlenku węgla o 4,6 tys. ton rocznie.

Program Lemur wspiera działania związane z zapisami unijnej Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przewiduje ona, że po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki, zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością, będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Inwestycje za miliony

Program Lemur przeznaczony jest dla inwestycji, których koszt kwalifikowany przekracza 1 mln zł, z wyłączeniem wniosków dotyczących dokumentacji projektowej. Wysokość pożyczki wynosi do 1200 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku (o regulowanej temperaturze).

Pożyczki mogą zostać częściowo umorzone, po potwierdzeniu uzyskania zakładanego efektu na etapie eksploatacji budynku. W przypadku najwyższej klasy A energooszczędności budynku przewiduje się umorzenia do 60 proc. kwoty pożyczki, przy klasie B – do 40 proc., w przypadku klasy C – do 20 proc.

- Najwięcej dotychczas złożonych wniosków, bo ponad połowa, dotyczyła budynków klasy A. To świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej samorządów i chęci stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w nowych budynkach – dodaje Dorota Zawadzka – Stępniak.

Doświadczenia są dobre

Pierwsza edycja programu Lemur zakończyła się w grudniu 2014 roku. Narodowy Fundusz podpisał umowy dofinansowania 21 przedsięwzięć, których koszt całkowity wynosi ponad 125 mln zł. Z tej kwoty niemal 34 mln zł stanowią pożyczki z Narodowego Funduszu, a 0,5 mln zł – dotacje na dokumentację techniczną.

Narodowy Fundusz zatwierdził także dofinansowanie kolejnych 8 projektów z programu Lemur, które dostaną 17,4 mln zł wsparcia w formie pożyczki i 0,7 mln zł w formie dotacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • marietta26, 2016-01-28 10:20:44

  * programem Ryś
 • marietta26, 2016-01-28 10:18:21

  Dobrze, że powstaje coraz więcej takich programów skierowanych do różnych grup. Sam chcę zmienić sposób ogrzewania mojego domu na bardziej przyjazny i zastanawiam się nad pokrewnym programem Pierwsze informacje mam z tego bloga De Dietrich
 • xcvcxv, 2015-10-21 09:37:16

  xcvxcv