PARTNER PORTALU
  • BGK

Program Life: Masz projekt i chcesz starać się o dofinansowanie? NFOŚIGW przedłuża konsultacje

  • aw    28 czerwca 2017 - 13:23
Program Life: Masz projekt i chcesz starać się o dofinansowanie? NFOŚIGW przedłuża konsultacje
Głównym celem programu jest rozwiązywanie ważnych problemów środowiskowych i klimatycznych. (fot.:commons.wikimedia.org/Jan Ruszkowski)

Premiowane będą rozwiązania, które okażą się możliwe do szerokiego stosowania nie tylko w Polsce. Jeśli zaś chodzi o ochronę przyrody, to projekt powinien obejmować dużą populację danego gatunku lub powierzchnię chronionego siedliska, objętych unijnymi dyrektywami.
• NFOŚiGW przedłuża konsultacje wniosków do programu Life 2017 w związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów.

• Eksperci Funduszu przez kolejny tydzień, od 3 do 8 lipca br., będą analizować cele i zakres przygotowywanych projektów dotyczących środowiska lub klimatu pod kątem wymogów Komisji Europejskiej.

• Nabór do programu Life kończy się we wrześniu, a to ostatni rok, w którym Polska może wziąć 40 mln euro m.in. na innowacje prośrodowiskowe.

Konsultacje NFOŚiGW kieruje przede wszystkim do tych, którzy są już w trakcie pisania wniosku do KE i zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w naborze 2017 r. Na indywidualne spotkania należy się zgłaszać mailowo na adres: Dominik.Wisniewski@nfosigw.gov.pl (tel. 22 45 90 402).

Natomiast ci, którym nie uda się skorzystać z doradztwa Funduszu, mogą zajrzeć na polską stronę programu: www.nfosigw.gov.pl, gdzie udostępniane są materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące Life.

Główne cele i założenia programu

Głównym celem programu jest rozwiązywanie ważnych problemów środowiskowych i klimatycznych. Oba podprogramy Life obejmują po trzy obszary, w których można starać się o wsparcie.

Obowiązujące terminy dla podprogramu na rzecz środowiska to: do 14 września w zakresie działań dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji, a do 12 września w zakresie ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Z kolei w podprogramie na rzecz klimatu trzeba zdążyć z wnioskami we wszystkich obszarach do 7 września.

Beneficjentem może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej. To szansa np. dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy dotyczące m.in. dostosowywania się do zmian klimatu. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu.

Na sukces mogą liczyć ci, którzy opracują wysokiej jakości wnioski. Dodatkowe punkty można otrzymać za międzynarodowy zasięg projektu. Drogą do unijnych pieniędzy jest też spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej, czyli projekty muszą dotyczyć rozwiązania ważnego zagadnienia środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy. Premiowane będą rozwiązania, które okażą się możliwe do szerokiego stosowania nie tylko w Polsce. Jeśli zaś chodzi o ochronę przyrody, to projekt powinien obejmować dużą populację danego gatunku lub powierzchnię chronionego siedliska, objętych unijnymi dyrektywami. Preferowane będą także przedsięwzięcia innowacyjne mające na celu przetestowanie nowych rozwiązań mogących przyczynić się do rozwiązania istotnego problemu środowiskowego.

Budżet programu Life na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro. Współfinansowanie przez Narodowy Fundusz projektów Life to także znaczna kwota – budżet wynosi 273 mln zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 91 mln zł.

Rola NFOŚIGW

NFOŚiGW współfinansuje już 65 przedsięwzięć Life. To projekty krajowe, ale polskie podmioty biorą także udział w realizacji inicjatyw międzynarodowych (4 przedsięwzięcia, 6 umów), koordynowanych przez beneficjentów ze Szwecji, Hiszpanii oraz Włoch.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.