PARTNER PORTALU
  • BGK

Prosument: 50 mln zł na instalacje OZE dla samorządów

  • AT    10 sierpnia 2015 - 10:10
Prosument: 50 mln zł na instalacje OZE dla samorządów
W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018 (fot.pixabay.com)

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach programu Prosument.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument. Do rozdysponowania jest 50 mln złotych na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

- Wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczamy kolejne pieniądze dla mieszkańców na rozwój odnawialnych źródeł energii. Ponadto, inwestycje te, ograniczając zapotrzebowanie na energię z paliw kopalnych, przyczynią się także do poprawy jakości powietrza – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

Już można składać wnioski

Wnioski można składać od 10 sierpnia 2015 r., beneficjentami konkursu są:

* jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki lub stowarzyszenia,

* spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a także wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-201

W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

* dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),

* pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Dotacje na instalacje odnawialnych źródeł

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Wymagania techniczne dla instalacji znajdują się w załączniku „Wymagania techniczne” do programu priorytetowego.

Ułatwienia w uzyskaniu dotacji

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2015-08-12 21:16:40

    Pomoc w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu Prosument oraz funduszy strukturalnych na OZE: artmetic.pl