PARTNER PORTALU
  • BGK

Raport z pola walki z bombami ekologicznymi

  • GK    20 lipca 2012 - 11:34
Raport z pola walki z bombami ekologicznymi

Monitoringiem terenów po zlikwidowanych mogilnikach objęte są 42 obiekty w siedmiu województwach. W większości przypadków badania nie wykazują negatywnego oddziaływania na stan środowiska gruntowo-wodnego.
Większość terenów po zlikwidowanych mogilnikach w ogóle nie była monitorowana lub brakowało informacji na ten temat. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała likwidację mogilników w gminach w latach 2009-2010 i w pierwszej połowie 2011 r.

Czytaj też: Polska wolna od mogilników

– Nie zostało zlecone przeprowadzenie odpowiednich badań jakości wód podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie zlikwidowanych obiektów, które są podstawowym wskaźnikiem świadczącym o braku skażeń pestycydami – podkreśla poseł Kazimierz Moskal, jednocześnie pytając w interpelacji poselskiej, co Ministerstwo Środowiska zamierza zrobić, aby wyeliminować te nieprawidłowości.

Odpowiadając na interpelację Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska poinformowała, że w 2011 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili 39 kontroli mogilników. Zlikwidowano 14 mogilników i 1 magazyn przeterminowanych środków ochrony roślin. Według stanu z 31 grudnia 2011 r. do likwidacji pozostało 8 obiektów.

Do 31 maja 2012 r. zlikwidowano kolejne dwa mogilniki – jeden znajdujący się na działce należącej do Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej „Rolnik” w Wołowie w woj. dolnośląskim, a drugi zlokalizowany na terenie gminy Łapy w woj. podlaskim.

Do likwidacji pozostało sześć obiektów: w Starym Julianowie, w dolnośląskiej gminie Walim, mogilnik zlokalizowany na terenie Lasów Państwowych w woj. łódzkim, które zobowiązały się do jego likwidacji, nadpoziomowy magazyn przeterminowanych środków ochrony roślin w Brzegu w woj. opolskim, mogilnik w miejscowości Baciuty, w podlaskiej gminie Turośń Kościelna, obiekt w Majdanie w woj. podlaskim i obiekt w Raszczycach, który zlokalizowany jest prawdopodobnie na terenie należącym do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

– Główną przyczyną braku likwidacji wszystkich mogilników są nieuregulowane sprawy własnościowe terenu, na którym znajdują się obiekty. Ważne jest więc, aby gminy, na terenie których znajdują się te mogilniki, mogły pozyskać środki finansowe na wykonanie zastępcze – twierdzi Beata Jaczewska.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (1)

  • rumba, 2012-07-29 20:09:34

    Likwidacja-ok., monitoring-ok, ale czy nie należałoby powołać jakichś służb tropiących te doły, studnie i zbiorniki z pestycydami, o których jeszcze nie wiemy, a są takie?