PARTNER PORTALU
  • BGK

Recykling opakowań uszczelniony

  • GK    3 października 2012 - 12:29
 Recykling opakowań uszczelniony

Rząd zaproponował przepisy uszczelniające system gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Dzięki nowym regulacjom ma się zwiększyć liczba przedsiębiorców wywiązujących się z obowiązku recyklingu i odzysku.
Mniej odpadów opakowaniowych powinno trafiać na składowiska. W rezultacie stan środowiska naturalnego w Polsce ma się systematycznie poprawiać. Szczegółowe rozwiązania znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Projekt ustawy zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących recykling (lub inny niż recykling proces odzysku), eksportujących odpady opakowaniowe; dokonujących wenątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych oraz będących organizacjami odzysku opakowań.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Dane w nim zawarte będą jawne i dostępne – w siedzibie urzędu marszałkowskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Proponuje się również, aby organizacje odzysku opakowań uwzględniały w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu, do końca 2020 r. i latach kolejnych, co najmniej 50 proc. odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Zaproponowane rozwiązanie wpłynie pozytywnie na rozwój selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych i przyczyni się do wypełnienia zobowiązań unijnych przez Polskę. Organizacje odzysku opakowań zobowiązano również do przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 proc. swoich przychodów, pochodzących z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ten cel będą musiały być udokumentowane.

Nowe regulacje zwalniają natomiast z obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu niewielkie masy opakowań (do 1000 kg), co powinno ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.