PARTNER PORTALU
  • BGK

Resort środowiska się chwali: inwestycje za ponad 11 mld zł

  • pt    18 czerwca 2014 - 12:47
Resort środowiska się chwali: inwestycje za ponad 11 mld zł

Pierwsze półrocze 2014 r. przyniosło 50 kolejnych umów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę prawie 908 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to prawie 486 mln zł.
Program Infrastruktura i Środowisko umożliwił już realizację 296 inwestycji środowiskowych. Z beneficjentami zawarto 810 umów na kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości ponad 19,6 mld zł. I półrocze 2014 r. przyniosło 50 kolejnych umów na kwotę prawie 908 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to prawie 486 mln zł.

Planowane efekty ekologiczne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013 to wg Ministerstwa Środowiska:

W ramach gospodarki wodnej:

* wybudowanie lub modernizacja 178 oczyszczalni ścieków, ok. 13,5 tys. km sieci kanalizacyjnej, do której uzyska dostęp blisko 1,4 mln osób;

*  rozbudowa sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 2,7 tys. km, do której uzyska dostęp 123 tys. osób.

Poprawa jakości gleby i jej ochrona:


* budowa 28 ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów oraz modernizacja kolejnych 15.


Ochrona zasobów i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska:

*  rozbudowa infrastruktury służącej gospodarowaniu wodami – planuje się objęcie ok. 685 tys. osób ochroną przeciwpowodziową;

*  rozwój retencji górskiej i nizinnej: dzięki zaangażowaniu 233 nadleśnictw, wybudowanych zostanie ok. 6,8 tys. obiektów małej retencji;

*  wyposażenie służb w nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze (Straż Pożarna) – 93 szt.;

*  zakup nowoczesnego sprzętu do monitoringu środowiska (GIOŚ) – 317 szt.

Oszczędność zasobów środowiska i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:

*  zmniejszenie zużycia wody do procesów produkcyjnych o 1,9 mln m3/rok;

*  zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia o 2,7 mln m3/rok;

*  zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa o 149 tys. ton/rok;

* zmniejszenie zużycia energii o 35 tys. MWh/rok;

*  zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza o 1,4 mln ton/rok, w tym SO2: 101 tys. ton/rok, NOx: 21 tys. ton/rok, pyły: 3,5 tys. ton/rok,  CO2: 1,3 mln ton/rok.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.