Rok temu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydano 8,2 mld zł

W 2016 r. nakłady na różnego rodzaju inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej były znacznie niższe niż rok wcześniej – głównie dlatego, że w 2015 r. kończono duże inwestycje, dofinansowywane z poprzedniej perspektywy unijnej.
Rok temu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydano 8,2 mld zł
GUS sprawdził wysokość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w 2016 r. (fot. fotolia)

• Największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w woj. śląskim, a najmniejsze w woj. warmińsko-mazurskim.

• W gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w woj. dolnośląskim, najmniejsze – w woj. świętokrzyskim.

• W 2016 r. oddano do użytku m.in. 17 oczyszczalni ścieków, urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych czy urządzenia zaopatrzenia w wodę.

Główny Urząd Statystyczny wyliczył wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w 2016 r. Chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje, które służą np. ochronie powietrza, redukcji zanieczyszczeń czy ochronie wód.

W ubiegłym roku wielkość nakładów na środki trwałe ochrony środowiska wyniosła ok. 6,5 mld zł – dla porównania w 2015 r. było to 15,2 mld zł. Z kolei nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 1,7 mld zł (3,3 mld zł w 2015 r.).

Czytaj też: Pomorskie to najlepiej skanalizowane województwo. Jak wypadają inne regiony?

GUS tłumaczy, skąd tak drastyczna różnica w nakładach. Zdaniem urzędu, znaczący spadek inwestycji w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wynika z zakończenia w 2015 r. wielu dużych, kosztownych inwestycji, finansowanych z kończącej się unijnej perspektywy na lata 2007-2013. Jednoczesnie przypomina, że w 2016 r. środki z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie zostały jeszcze w pełni zainwestowane.

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska są przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

W ochronie środowiska największe nakłady ponosiły przedsiębiorstwa, a w gospodarce wodnej - jednostki budżetowe. (źródło: GUS)
W ochronie środowiska największe nakłady ponosiły przedsiębiorstwa, a w gospodarce wodnej - jednostki budżetowe. (źródło: GUS)

Największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w województwach: śląskim (17,4 proc. ogółu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska), mazowieckim (15,4 proc.) oraz małopolskim (11,5 proc.), natomiast najmniejsze w warmińsko-mazurskim (1,3 proc.), podlaskim (1,7 proc.), lubelskim (2,2 proc.) oraz lubuskim (2,9 proc.).

W gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w województwach: dolnośląskim (20,4 proc. ogółu nakładów), śląskim (16,4 proc.) i mazowieckim (12,8 proc.), natomiast najmniejsze w świętokrzyskim (1,1 proc.), lubuskim (1,2 proc.) oraz podlaskim (1,4 proc.).

Tylko jedno województwo (dolnośląskie) miało wyższe nakłady na gospodarkę wodną niż na ochronę środowiska. (źródło: GUS)
Tylko jedno województwo (dolnośląskie) miało wyższe nakłady na gospodarkę wodną niż na ochronę środowiska. (źródło: GUS)

Ponadto GUS wylicza, że w 2016 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 17 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 71 tys. m3/dobę (w tym 12 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 12 tys. m3 /dobę). Do eksploatacji przekazano 2,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,5 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE