PARTNER PORTALU
 • BGK

RPO skarży decyzję ws. możliwości zwiększenia cięć w Puszczy Białowieskiej

 • pt/pap    23 września 2016 - 19:13
RPO skarży decyzję ws. możliwości zwiększenia cięć w Puszczy Białowieskiej
Adam Bodnar (fot.rpo.gov.pl)

• Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję ministra środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej.
• Z decyzją nie zgadza się MŚ.
W ocenie RPO Adama Bodnara, przed wydaniem zaskarżonej decyzji minister środowiska nie rozważył w należyty sposób wszystkich pojawiających się wątpliwości związanych z planami zwiększenia wycinki w puszczy. Zwraca też uwagę na brak konsultacji społecznych w zaopiniowaniu aneksu umożliwiającego większe cięcia w Nadleśnictwie Białowieża.

Z argumentacją RPO nie zgadza się resort środowiska. Rzecznik resortu Paweł Mucha powiedział, że marcowa decyzja umożliwiająca większe pozyskanie drewna w puszczy jest konsekwencją wcześniejszej (ograniczającej pozyskanie), która - jak ocenił - doprowadziła do gradacji kornika i zamierania cennych siedlisk.

Las w puszczy

"NIK w swojej kontroli zakończonej we wrześniu 2013 r. wykazała, że ówczesne kierownictwo MŚ nie sprawowało wystarczającego nadzoru nad realizacją planów urządzenia lasu w puszczy. Minister w 2011 r. ograniczył pozyskanie drewna, bez uprzednich analiz skutków społecznych i przyrodniczych takiej decyzji. Doprowadziło to do tego, że drzewa zaatakowane przez korniki nie były usuwane z lasu, a to spowodowało rozszerzenie epidemii i zamieranie puszczy. Nie pamiętam, aby wówczas RPO występował w interesie społecznym. Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby wystąpić w interesie lokalnej społeczności np. w kwestii dostępności drewna opałowego, które teraz jest sprowadzane dla mieszkających w puszczy ludzi z kilkudziesięciu kilometrów, a oni sami muszą palić węglem, co jest kuriozalne" - powiedział przedstawiciel MŚ.

Bodnar w skardze do WSA dodaje, że minister środowiska podejmując decyzje, które mogą negatywnie oddziaływać na przyrodę (plan zwiększenia cięć) powinien przekonać społeczeństwo o jego zasadności.

Zdaniem rzecznika, marcowa decyzja umożliwiająca większe cięcia powinna zostać uchylona. "W ponownie przeprowadzonym postępowaniu, minister powinien natomiast w sposób kompleksowy odnieść się do wszystkich wątpliwości związanych ze sprawą, a jeżeli uzna, że wątpliwości te nie są zasadne, powinien szczegółowo uzasadnić tego powody" - dodał.

Jak wyjaśniono, przedmiotem analizy rzecznika w tej sprawie był sposób procedowania nad wnioskiem Lasów Państwowych o zatwierdzenie PUL dla Nadleśnictwa Białowieża. "Całokształt prowadzonego przez ministra środowiska procesu administracyjnego, w szczególności zaś pośpiech, w jakim doszło do wydania decyzji z 25 marca br. doprowadziły rzecznika do przekonania o uchybieniu przez organ wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa wolnościom i prawom jednostki" - dodał Bodnar.

RPO wskazuje, że wśród wymienionych w konstytucji funkcji państwa (art. 5), jest też zapewnienie ochrony środowiska zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dodał, że norma programowa zawarta w art. 5 Konstytucji RP "znajduje odzwierciedlenie w szeregu obowiązków nałożonych w dalszych przepisach konstytucji zarówno na władze publiczne, jak też na wszystkie inne podmioty podlegające władzy RP".

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z art. 68 ust. 4 konstytucji, jednym z zadań władz publicznych jest też "zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska". Kolejny art. 74 - zobowiązuje władze do prowadzenia polityki zapewniającej "bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom". Konstytucja obliguje też każdego do dbałości do dbałości o stan środowiska.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • ..., 2016-09-28 13:06:08

  Do jancz: nie nudzą się ale nie mają czasu - muszą knuć jak POzbyć się Jarosława...
 • jancz, 2016-09-26 19:49:32

  To ten facet już nie ma innych spraw na głowie? Ale problem odnalazł, ho, ho! Zapewne bardzo się tam nudzą.
 • daka, 2016-09-26 18:27:59

  Rzecznik Praw Kornika ?