PARTNER PORTALU
  • BGK

Rybnik przygotowuje nabór na ekodotacje dla mieszkańców

  • PAP/JS    20 listopada 2017 - 21:50
Rybnik przygotowuje nabór na ekodotacje dla mieszkańców
Rybnicki samorząd przyznaje, że smog jest jednym z największych problemów miasta Fot. Shutterstock

Formularze i regulaminy przyszłorocznego naboru wniosków o dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza oraz ochronie wód i powierzchni ziemi opublikował już samorząd Rybnika. W tym roku miasto przyjęło 485 wniosków, na których realizację przeznaczyło ponad 5 mln zł.
• W tegorocznym naborze, który zakończył się jeszcze przed połową lutego, przyjęto 485 wniosków na ekodotacje, na których realizację przeznaczono ponad 5 mln zł.

• Miasto przestrzega też, że w nowym naborze nie będzie możliwości rozszerzenia wniosku o dodatkowe inwestycje po złożeniu wniosku, nie będzie też możliwości uzupełniania wniosku.

• W ostatnich dniach jakość powietrza na terenie woj. śląskiego była zmienna.

Rybnicki samorząd przyznaje, że smog jest jednym z największych problemów miasta. W poprzednim sezonie grzewczym tamtejsza stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nieraz pokazywała najwyższe w regionie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu. W lutym br. notowano tam chwilowe wskazania powyżej 1000 mikrogramów na metr sześc. Oznaczało to dwudziestokrotne przekroczenie dobowej normy.

Miasto w części swojego serwisu internetowego poświęconej walce ze smogiem akcentuje, że główną przyczyną niskiej emisji w Rybniku jest zabudowa jednorodzinna przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu. Podkreśla jednocześnie, że rybniczanie chętnie korzystają z pomocy samorządu przy realizacji ekoinwestycji.

W ub. roku na uporządkowane w skonsultowanym społecznie regulaminie dopłaty do wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji Rybnik przeznaczył 5,6 mln. Według wcześniejszych informacji w tym roku zamierzał przeznaczyć na ekodotacje dla mieszkańców 5 mln zł (a także ponad 18,2 mln zł na termomodernizacje i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej oraz 1,5 mln środków z UE na pompy ciepła w dwóch szkołach).

Ostatecznie w tegorocznym naborze, który zakończył się jeszcze przed połową lutego, przyjęto 485 wniosków na ekodotacje, na których realizację przeznaczono ponad 5 mln zł. Aby mieszkańcy mogli już przygotować się do przyszłorocznego naboru, który rozpocznie się 2 stycznia 2018 r., miasto opublikowało już regulaminy oraz formularze wniosków o przyszłoroczne dotacje.

Wśród zmian m.in. wprowadzono definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego (związaną z dotacjami do termomodernizacji budynku. Wymagany jest dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym realizowana jest inwestycja - nie starszy niż 6 miesięcy (dotychczas ograniczenia czasowego nie było). Rozszerzono akceptowane źródła certyfikatów wymogów dla kotłów klasy 5.

Miasto przestrzega też, że w nowym naborze nie będzie możliwości rozszerzenia wniosku o dodatkowe inwestycje po złożeniu wniosku, nie będzie też możliwości uzupełniania wniosku (wnioski niekompletne będą odrzucane). Wnioski, które nie zostaną rozpatrzone wobec wyczerpania środków w budżecie miasta, będą trafiały na listę rezerwową.

Rybnik w ostatnich latach skoordynował walkę ze smogiem m.in. powołując zespół ds. ograniczenia niskiej emisji i jego koordynatora, współpracując z zajmującymi się problemem organizacjami czy angażując się w kampanie edukacyjne (jesienią ub. roku np. miasto prowadziło kampanię billboardową zachęcającą do modernizacji ogrzewania; kolejna akcja ma ruszyć w najbliższych dniach).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.