PARTNER PORTALU
  • BGK

Rybnik: W szkołach i przedszkolach bieżąca informacja o czystości powietrza

  • PAP/JS    29 listopada 2016 - 21:48
Rybnik: W szkołach i przedszkolach bieżąca informacja o czystości powietrza
Wraz z sezonem grzewczym lokalne samorządy zaczęły m.in. zapowiadać kontrole używanych przez mieszkańców paliw, apelować do nich o współpracę i zgłoszenia w tym zakresie (fot. pixabay)

• Tablice z wizerunkiem maskotki Rybnika, prezentującej informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza, trafią 6 grudnia do szkół i przedszkoli w tym mieście.
• Informacje z rybnickiej stacji pomiarowej będzie przekazywać Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Centralna i zachodnia część woj. śląskiego (w której mieści się Rybnik) to miejsca, w których zwłaszcza zimą powietrze bywa silnie zanieczyszczone. Przyczyną jest głównie smog, skutek spalania w prymitywnych, głównie domowych paleniskach paliw niskiej jakości, czasem odpadów. Skala zjawiska wzrasta w rejonach gęsto zaludnionych, a jednocześnie słabiej zurbanizowanych, gdzie zwykle nie dociera np. ciepło systemowe.

Dlatego wraz z sezonem grzewczym lokalne samorządy zaczęły m.in. zapowiadać kontrole używanych przez mieszkańców paliw, apelować do nich o współpracę i zgłoszenia w tym zakresie, wyposażać straże miejskie w dokumenty i narzędzia, a także organizować spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców.

Jedną z inicjatyw władz Rybnika związanych z ochroną szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza dzieci jest zorganizowanie przez miejskie służby i instytucje systemu informowania o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w szkołach i przedszkolach.

W placówkach tych od 6 grudnia na specjalnie rozmieszczonych tablicach z wizerunkiem Rybka (miejskiej maskotki)codziennie będzie aktualizowana informacja o wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10. Dane będą pochodziły ze stacji pomiarowej przy rybnickiej ul. Borki; mają być zamieszczane na tablicach ok. godz. 11.

Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzoapiren. Jego średnie stężenie w ciągu doby nie powinno przekraczać 50 mikrogramów na metr sześc.

Na tablicach z Rybkiem poziom ten - oznaczający możliwość przebywania na powietrzu przez dowolnie długi czas - będzie oznaczany wymiennymi kartkami w kolorze zielonym. Średni poziom zanieczyszczenia (50-100 mikrogramów na metr sześc.) będzie symbolizował kolor żółty. W takich warunkach powinno się ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych, chorych na astmę, osób z alergią skóry, chorobami oczu i krążenia.

Kolor czerwony (100-200 mikrogramów na metr sześc.) będzie oznaczał duży poziom zanieczyszczenia, gdy na powietrzu nie należy przebywać zbyt długo(dotyczy to zwłaszcza wymienionych grup wrażliwych). Kolor czarny ostrzeże przed bardzo dużym poziomem zanieczyszczeń (pow. 200 mikrogramów na metr sześc.), gdy zwłaszcza wrażliwe grupy powinny unikać lub ograniczać do minimum czas przebywania na powietrzu, a wszyscy powinni unikać tam wysiłku fizycznego.

Inne, choć dotyczące tego samego problemu, działania wdrożyły już m.in. władze Katowic. W tamtejszych placówkach oświatowych, m.in. przedszkolach, umieszczono informacje, że wyjścia dzieci na zewnątrz będą odbywały się po każdorazowym sprawdzeniu stanu powietrza na podstawie danych z ogólnodostępnych źródeł publikujących odczyty stacji pomiarowych. Apel o tego typu weryfikacje czystości powietrza jakiś czas temu skierowali do szkół i przedszkoli Sosnowca społecznicy zrzeszeni w Zagłębiowskim Alarmie Smogowym.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.