PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowcy ze Śląskiego chcą kompleksowego programu do walki ze smogiem

  • KDS    22 maja 2017 - 17:11
Samorządowcy ze Śląskiego chcą kompleksowego programu do walki ze smogiem
ŚZGiP domaga się utworzenia narodowego programu do walki ze smogiem (Zdjęcie ilustracyjne, fot. flickr.com/greenpeace.pl)

Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o uchwalenie jednoznacznego zakazu wprowadzania do obrotu mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz węgla kamiennego o wysokiej zawartości wilgoci, siarki i popiołu. W walce ze smogiem domaga się też konkretnych działań ze strony rządu.
• Członkowie ŚZGiP uważają, że dotychczasowe działania na rzecz ograniczenia wysokiego zanieczyszczenia powietrza są mało skuteczne.

• Konieczne jest zastosowanie całościowego, systemowego podejścia oraz radykalnych kroków – piszą w stanowisku wydanym podczas zgromadzenia ogólnego.

• Apel o stworzenie kompleksowego, narodowego programu walki ze smogiem kierują do rządu oraz parlamentu.

Jak zaznacza w swoim stanowisku Śląski Związek Gmin i Powiatów, skuteczną walkę z niską emisją powinno się rozpocząć na poziomie krajowym poprzez wprowadzenie ogólnokrajowych rozwiązań systemowych. Pierwszy krok? Wprowadzenie zakazu sprzedaży określonych rodzajów szkodliwych paliw oraz regulacji dot. odpowiedniej jakości kotłów.

- W szczególności konieczne jest uchwalenie jednoznacznego zakazu wprowadzania do obrotu mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz węgla kamiennego o wysokiej zawartości wilgoci, siarki i popiołu (z uwzględnieniem parametrów spalania w sektorze komunalno-bytowym) – precyzują w stanowisku członkowie ŚZGiP.

Ich zdaniem byłyby to zapisy stanowiące jeden z elementów całościowego narodowego programu zwalczania zjawiska tzw. niskiej emisji. Zaznaczają, że tego typu działania powinny być uzupełnione o rozwiązania prawne, które zachęcą mieszkańców do wymiany źródeł ogrzewania.

- Wskazane jest w szczególności obniżenie VAT-u lub akcyzy na paliwa (takie jak gaz, tzw. błękitne paliwo produkowane z węgla lub inne ekologiczne paliwa), co mogłoby zachęcać mieszkańców do ich wykorzystania – czytamy w treści stanowiska.

Na tym walka o czyste powietrze – w ich opinii – nie powinna się zakończyć. Bowiem samorządowcy podkreślają konieczność stworzenia przejrzystego i łatwego w realizacji systemu kontroli oraz wprowadzenia kar w przypadku łamania norm prawnych.

ŚZGiP podkreśla, że w ślad za samorządami, które angażują się w walkę o czyste powietrze, powinien iść rząd. Tymczasem tak się nie dzieje.

- Zaangażowanie finansowe samorządów oraz realizowane przez nie działania edukacyjno-informacyjne powinny być prowadzone równolegle z wdrożeniem odpowiednich mechanizmów prawnych i finansowych na poziomie krajowym i regionalnym. W tym kontekście nasz głęboki niepokój budzą docierające z Ministerstwa Energii informacje, iż zmiany regulacji prawnych dotyczących jakości paliw miałyby zostać wprowadzone, nie jak pierwotnie zakładano jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym, tj. 2017/2018, lecz dopiero od sezonu 2018/2019 – podkreślają swoje wątpliwości.

W ich opinii nowe regulacje dotyczące jakości paliw, proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw powinny być zdecydowanie wprowadzone od najbliższego sezonu grzewczego. Nie przekonuje ich argumentacja resortu energii, który mówi o zbyt wysokich skutkach finansowych dla obywateli oraz potencjalnym deficycie węgla kamiennego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Dominik, 2017-05-25 11:43:15

    Spalanie żadnego innego paliwa nie przyczynia się do degradacji środowiska tak bardzo, jak spalanie węgla. Palenie węglem NIGDY nie będzie ekologiczne, bowiem Polska nie ma norm jakościowych dla paliw stałych i wcale się nie zapowiada, aby jakiekolwiek zostały wprowadzone w najbliższym czasie. Na na...sz rodzimy rynek z polskich kopalni trafia węgiel bardzo różnej jakości, bo opał przed opuszczeniem NASZYCH kopalni NIE jest poddany jakimkolwiek badaniom. Gdyby była u nas normalizacja węgla, to tylko nieliczne kopalnie mogłyby go produkować i wprowadzać do obrotu. Piece będą przyjazne środowisku pod warunkiem dostępności paliwa wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę poziom zaawansowania technicznego urządzeń grzewczych na węgiel oraz pelet to tylko nowoczesne kotły na pelet (paliwo klasyfikowane) pomagają realnie rozprawić się z problemem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Każdy producent pieca na pelet ma obowiązek podania informacji jakiej klasy należy w nim stosować (A1, A2, B), co gwarantuje ekonomiczne spalanie i uzyskanie mierzalnego wpływu na środowisko. W przypadku węgla nie ma takiej standaryzacji a przez to nie mamy dostępu do paliwa o powtarzalnej jakości. Od dwóch lat mam piec na pelet Mini Bio i nie żałuję i jak teraz kupuję pelet, to przynajmniej wiem za co tak naprawdę płacę.  rozwiń