PARTNER PORTALU
  • BGK

Siemianowice w programie "Moje miasto bez elektrośmieci"

  • Życie Siemianowic    31 października 2014 - 09:26
Siemianowice w programie "Moje miasto bez elektrośmieci"

Wywiad z Koordynatorem Regionalnym programu „Moje miasto bez elektrośmieci” i ekspertem ElektroEko, Kamilem Obcarskim.
Czym są elektrośmieci i dlaczego nie wolno wyrzucać ich wraz z innymi śmieciami? Jaki wpływ mają na środowisko naturalne i zdrowie człowieka?

Kamil Obcarski: Elektrośmieci to wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie - m.in.: pralki, lodówki, telefony komórkowe, telewizory, komputery, a także świetlówki i żarówki energooszczędne. Wyrzucanie ich razem z innymi odpadami do śmietnika jest karane grzywną od 500 do 5000 zł.

Dlaczego? Elektrośmieci klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe, wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza.

Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego odpady należące do tej kategorii powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom przetwarzania, odzysku oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do powtórnego użycia, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Jaką misję niosą ze sobą twórcy programu „Moje miasto bez elektrośmieci"?

- Pomysłodawcą i twórcą ogólnopolskiego programu edukacyjnego jest ElektroEko, które finansuje budowanie systemu zbierania elektrośmieci między innymi na Śląsku.

Celem naszego programu jest wsparcie gmin w zakresie wdrażania zapisów nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozbudowa przyjaznego dla mieszkańców i efektywnego systemu zbierania ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny), a także zmotywowanie mieszkańców miast do oddawania ZSEE do mobilnych punktów zbierania elektrośmieci oraz zwiększenie ich świadomości w zakresie ZSEE.

Według Dyrektywy Unijnej Polska musi zebrać 4 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to, że w Aglomeracji Śląskiej powinno być zbieranych ponad 8 tys. ton zużytych urządzeń rocznie, co dzięki programowi jest wreszcie możliwe.

Z kim Państwo współpracują w kwestii zbiórek elektrośmieci na Śląsku?

- Naszymi partnerami w tym projekcie są najpopularniejsze Centra Handlowe w Aglomeracji Śląskiej, dla których kwestie odpowiedzialnego biznesu, troski o środowisko i potrzeby klientów są ważne.

Do dyspozycji mieszkańców oddano aż 19 specjalnie dedykowanych punktów zbierania, w których przyniesiony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przyjmowany jest bezpłatnie, w każdej ilości. Dodatkowo w trzech śląskich miastach (Chorzów, Gliwice i Sosnowiec) uruchomiono stałe punkty zbierania elektrośmieci, w których mieszkańcy mogą pozbywać się zużytego sprzętu od poniedziałku do piątku. Dzięki tej współpracy mieszkańcy zyskali wygodny sposób pozbywania się elektrośmieci, zarówno przy okazji sobotnich zakupów, jak i w tygodniu.

Czy Śląsk ponosi jakiekolwiek dodatkowe koszty, związane z programem?

-Śląsk nie ponosi żadnych kosztów. Wszelkie wydatki związane z systemem zbierania ponosi ElektroEko SA. Spółka opłaca wiec zbiórkę, transport i przetworzenie ZSEE. Wynika to ze statutu ElektroEko, która jako organizacja not-for-profit wszystkie wygenerowane środki przeznacza na rozbudowę systemu zbierania ZSEE.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.