Śląskie: Informacje o jakości powietrza na tablicach zmiennej treści KZK GOP

Informacje o stanie powietrza na terenie konurbacji katowickiej wyświetla na tablicach zmiennej treści swojego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej największy tamtejszy organizator komunikacji publicznej - KZK GOP.
Śląskie: Informacje o jakości powietrza na tablicach zmiennej treści KZK GOP
W zależności od jakości powietrza i stężenia pochodzącego głównie z niskiej emisji tzw. pyłu zawieszonego, na przystankowych wyświetlaczach KZK GOP prezentowane mają być zalecenia dotyczące aktywności na powietrzu (fot. mat. KZK GOP).

Jak poinformowała rzeczniczka KZK GOP Anna Koteras, związek dołączył do inicjatywy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach, aby upowszechniać komunikaty o jakości powietrza, wyświetlając je na przystankach i w pojazdach komunikacji miejskiej.

"Od grudnia 2016 r. w godz. 15-16 rozpoczęto publikowanie komunikatów przekazywanych przez przedstawicieli WIOŚ dotyczących jakości powietrza na elektronicznych tablicach przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej" - przekazała Koteras.

Jednocześnie KZK GOP zwrócił się do operatorów komunikacji, czyli właścicieli tramwajów i autobusów, o sprawdzenie technicznych możliwości publikowania informacji WIOŚ na zainstalowanych tam wyświetlaczach przeznaczonych do wizualnego prezentowania informacji pasażerskiej.

W zależności od jakości powietrza i stężenia pochodzącego głównie z niskiej emisji tzw. pyłu zawieszonego, na przystankowych wyświetlaczach KZK GOP prezentowane mają być zalecenia dotyczące aktywności na powietrzu. W przypadku bardzo dobrej i dobrej jakości powietrza - komunikaty przekazują, że można być aktywnym na zewnątrz bez ograniczeń.

Przy umiarkowanej jakości powietrza i przekroczeniu normy pyłu, warunki do aktywności na wolnym powietrzu są określane też jako umiarkowane. Przy dostatecznej jakości powietrza; znacznym przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłu - należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu. Przy złej jakości powietrza, wysokim poziomie pyłu - powinno się unikać aktywności na wolnym powietrzu, a przy bardzo złej jakości powietrza i bardzo wysokim poziomie pyłu - wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Obecnie system Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na terenie działania KZK GOP obejmuje kilka ciągów pasażerskich w Katowicach, Zagłębiu Dąbrowskim oraz Gliwicach i Zabrzu (łącznie 72 tablice).

KZK GOP przygotowuje obszerną rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej pod kątem obecnych środków unijnych. Do uruchomionego w poprzednich latach systemu obejmującego 72 tablice w wybranych gminach dołączyć ma 400 tablic we wszystkich gminach tworzących związek (we współpracy z Tychami).

Zakładana wartość unijnego wsparcia tego przedsięwzięcia to 26,4 mln zł. Zostało ono przygotowane do uczestnictwa w projekcie POIŚ_TRA - komplementarnym do narzędzia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego (ZIT). Projekt ten ma być zgłoszony do finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inicjatywa KZK GOP i WIOŚ to jeden z pomysłów na przekazywanie informacji o jakości powietrza powstających ostatnio w regionie. Jakość ta pogarsza się w sezonie grzewczym; przyczyną jest głównie tzw. niska emisja - skutek spalania w prymitywnych, głównie domowych paleniskach paliw niskiej jakości, czasem odpadów. Skala zjawiska wzrasta w rejonach gęsto zaludnionych, a jednocześnie słabiej zurbanizowanych, gdzie zwykle nie dociera np. ciepło systemowe.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z terenu woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji.

Będący częścią zanieczyszczeń z niskiej emisji pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzoapiren. Jego średnie stężenie w ciągu doby nie powinno przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Na początku listopada br. godzinne odczyty stężenia pyłu zawieszonego PM10 osiągnęły jednej nocy w Rybniku wartość 750 mikrogramów na metr sześcienny, a wartość dobowa wyniosła 299 mikrogramów na metr sześcienny (przy poziomie alarmowania społeczeństwa ustalonym na 300 mikrogramów na metr sześcienny).

Od wtorku właśnie w Rybniku informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza mają trafiać na rozmieszczone w tamtejszych szkołach i przedszkolach specjalne tablice. Informacje z rybnickiej stacji pomiarowej będzie przekazywać na nie codziennie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Eutanazja narodu polskiego!!. Powietrze przypomina swoim składem zawartość bomb z gazem bojowym z okresu wojny. Wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm.

Zatruwany Obywatel, 2016-12-21 23:40:46 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE