Śląskie wyda miliard złotych na program likwidacji niskiej emisji

W drugim kwartale tego roku powinny ruszyć nabory wniosków do programu służącemu poprawie jakości powietrza na Śląsku.
Śląskie wyda miliard złotych na program likwidacji niskiej emisji
Miliard złotych wyda Śląskie na likwidację niskiej emisji. Fot. Pixabay.com

Budżet programu likwidacji niskiej emisji w konurbacji śląsko-dąbrowskiej wyniesie około miliarda złotych. Pierwotnie miał on być trzykrotnie większy.

Program obejmuje terytorialnie cały subregion centralny woj. śląskiego. Przewidziano w nim trzy tzw. poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (30,4 mln euro), efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (186,6 mln euro) oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (23,8 mln euro).

W pierwszym poddziałaniu chodzi o głęboką termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła oraz likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni. Tutaj projekty mogą zgłaszać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe lub działający na ich rzecz dostawcy usług energetycznych.

Drugie poddziałanie skierowane jest do firm zajmujących się dystrybucją ciepła i/lub chłodu i dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców (głównie na cele komunalno-bytowe).

W trzecim poddziałaniu, również ukierunkowanym na właścicieli infrastruktury ciepłowniczej, chodzi o wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej dzięki budowie sieci dystrybucyjnych w celu podłączenia nowych odbiorców (budynki nie mające dotąd źródeł ciepła) lub przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miast).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, przygotowując program, w ubiegłym roku prowadził konsultacje z zainteresowanymi podmiotami i samorządami, m.in. aby zainteresować tymi funduszami najszersze grono odbiorców.

Pierwotnie nabór wniosków od firm ciepłowniczych planowano na pierwszy kwartał tego roku, aby umowy podpisywać od trzeciego kwartału. Prawdopodobnie z różnych względów organizacyjnych i proceduralnych nabór ten przesunie się na drugi kwartał, aby z umowami zdążyć jeszcze w tym roku.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji. Jednocześnie region zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji i sprzedaży energii cieplnej (15,9 proc. krajowej sprzedaży energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej).

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE