Specjalna baza danych ułatwi samorządom zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska opracowali bazę danych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego.
Specjalna baza danych ułatwi samorządom zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Większość zebranych informacji zostanie opublikowana na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), zw. geoportalem woj. śląskiego (fot. pixabay)

Celem projektu, który rozpoczął się w 2011 roku, była budowa bazy danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego oraz stworzenie ogólnodostępnej internetowej platformy zawierającej zebrane przez naukowców informacje. Wyniki ich prac zostaną wkrótce opublikowane w internecie.

"Baza będzie przydatna nie tylko do celów naukowych, edukacyjnych, ale również potrzebna w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym regionu przez administrację samorządową bądź inne instytucje" - powiedziała dziennikarzom koordynatorka projektu prof. Barbara Tokarska-Guzik z Uniwersytetu Śląskiego.

Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Jerzy Parusel poinformował, że opracowana baza danych to początek gromadzenia wiedzy o przyrodzie Śląska. Dodał, że dzięki niej będzie można dowiedzieć się m.in. o biologii danego gatunku roślin i zwierząt, ich miejscach siedliskowych, jak również o reakcjach przyrody na zmiany klimatyczne oraz oddziaływanie człowieka.

W internetowej bazie zgromadzone zostaną dane o różnorodności biologicznej regionu, w tym m.in. siedliskach przyrodniczych i zbiorowiskach roślinnych, wybranych grupach zwierząt bezkręgowych i kręgowców, ostojach przyrody ożywionej, korytarzach migracyjnych zwierząt.

Znajdą się w niej także informacje o geostanowiskach, czyli obiektach przyrody nieożywionej wyróżniających się w otaczającym krajobrazie, w tym m.in. informacje o głazach narzutowych, wapiennych i piaskowcowych ostańcach, jaskiniach, źródłach i wywierzyskach, przełomowych dolinach rzecznych.

Dr Ryszard Chybiorz z Uniwersytetu Śląskiego dodał, że znajdą się tam także informacje dotyczące ochrony środowiska, ścieżek dydaktycznych. Część tych informacji jest adresowana głównie do naukowców, niektóre z nich mają jednak charakter popularno-naukowy.

Zasoby przyrodnicze Śląska w jednym miejscu

Zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic powiedziała, że projekt został zakończony; obecnie trwają prace nad konfiguracją danych, które wkrótce zostaną udostępnione w internecie.

Większość zebranych informacji zostanie opublikowana na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), zw. geoportalem woj. śląskiego.

W projekt "Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, Biogeo-Silesia ORSIP" zaangażowani byli pracownicy Wydziału o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Koszt projektu to prawie 4 mln zł; został on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE