PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprawdź czy jesteś zagrożony powodzią

  • pt    3 stycznia 2014 - 08:36
Sprawdź czy jesteś zagrożony powodzią

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego już gotowe. Każdy może sprawdzić, czy miejsce, w którym mieszka, jest zagrożone powodzią, a jeśli tak, to w jakim stopniu.
Portal właśnie ruszył i realizuje zapisy Dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz tzw. Dyrektywy Powodziowej.

Ta druga nakłada obowiązek opracowania i podania do publicznej wiadomości dokumentów planistycznych, stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednym z etapów wdrażanie tej dyrektywy było właśnie stworzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Dzięki portalowi każdy może sprawdzić, czy miejsce, w którym mieszka, jest zagrożone powodzią, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

- Powódź to naturalne zjawisko i nie można go całkowicie wyeliminować - czytamy w komunikacie na stronach Informatycznego Systemu Osłony Kraju. - Można jednak ograniczyć jego negatywne skutki. Sposobem na to jest racjonalna polityka przestrzenna, czyli między innymi unikanie lokowania inwestycji na szczególnie zagrożonych ternach. Dlatego informacje przedstawione na mapach mogą być bardzo przydatne tak dla mieszkańców, jak i dla władz lokalnych - podkreśla ISOK.

Przedstawione na mapach obszary stanowią podstawę do planowania zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach. Granice obszarów uwzględnia się w:

* koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

* planie zagospodarowania przestrzennego województwa;

* miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

* decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.


We wszystkich tych dokumentach w ciągu najbliższego półtora roku będą musiały zostać wprowadzone stosowne zmiany.

Informacje zawarte na mapach będą również przydatne w planowaniu działań w przypadku wystąpienia powodzi. Jednak głównym celem jest stworzenie podstaw do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Mapy będą skutecznym narzędziem pozyskiwania danych, ułatwią też podejmowanie dalszych decyzji o charakterze technicznym, finansowym i politycznym, dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym.

Plany zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

Projekt jest realizowany w konsorcjum, w skład którego wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) – lider konsorcjum, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytut Łączności.

Projekt ISOK finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Mapy dostępne są tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.