PARTNER PORTALU
  • BGK

Środowiskowe zabiegi miast i gmin

  • GK    3 grudnia 2012 - 09:25

Na 908 miast w 2011 r., siedem nie było obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków. Pięć z nich miało od 2-5 tys. mieszkańców. Liczbę oczyszczalni obsługujących gminy wyliczono na 2401, czyli o 60 obiektów więcej niż 2010 r.
W latach 2000 - 2011 liczba miast obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków zwiększyła się o 100 (z 801 miast w 2000 r. do 901 w 2011 r., czyli o 12,5 proc. Na ogólną liczbę 908 miast w Polsce w 2011 r., siedem nie było obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków (najwięcej - 5 miast z grupy od 2-5 tys. mieszkańców) - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Ochrona środowiska 2012".

Czytaj też: Kanalizację mamy, tylko nie wszyscy chcą się do niej przyłączyć

Jednocześnie liczba oczyszczalni ścieków obsługujących gminy wynosiła 2401, czyli o 60 więcej niż w 2010 r., w tym prawie 80 proc. z nich stanowiły oczyszczalnie biologiczne, a 18 proc. oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Według opracowania, udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w procentach ludności ogółem wzrósł z 64,7 proc. w 2010 r. do 65,7 proc. w 2011 r., przy czym w miastach wzrósł odpowiednio z 88,0 proc. do 88,4 proc., zaś na wsi z 28,8 do 30,6 proc.

Czytaj też: Wodociągi i kanalizacja idą dobrze, gorzej z odpadami...

Z oczyszczalni mechanicznych korzystało w Polsce w 2011 r. tylko 0,1 proc. ludności (w 2010 r. 0,1 proc.), natomiast obiekty typu biologicznego obsługiwały 13,3 proc. ludności kraju (w 2010 r. - 15,0 proc.), a o podwyższonym usuwaniu biogenów 52,2 proc. (w 2010 r. 50,1 proc.).

W 2011 r. 497 miast i 630 gmin wiejskich obsługiwanych było przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków o podwyższonej redukcji związków azotu i fosforu.

Czytaj też: Kto wydaje najwięcej na ochronę środowiska

Jeśli chodzi o długość sieci wodociągowej rozdzielczej w Polsce to w 2011 r. wynosiła 278 tys. km, czyli o 54 tys. km (o 2 proc.) więcej niż w 2010 r. W latach 2000-2011 rozbudowie uległa również sieć kanalizacyjna.

W 2011 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 118 tys. km i była dłuższa w porównaniu z 2010 r. o 10 tys. km. Na terenach wiejskich w 2011 r. przybyło prawie 8 tys. km nowej sieci kanalizacyjnej w stosunku do roku poprzedniego.

Raport wylicza także, że w 2011 r. w Polsce wytworzono 123,5 mln ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych). W porównaniu do roku 2010 ilość wytworzonych odpadów uległa zwiększeniu o 10 mln ton, co oznacza wzrost o 8,1 proc. (Wykres prezentujący ilości odpadów wytworzonych w latach 2000-2011 w dziale multimedia).

Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2011 wyniosła 12,1 mln ton, co stanowi ok. 315 kg na jednego mieszkańca. W 2011 r. liczba ludności objętej zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wyniosła 81 proc. co oznacza 1 proc. wzrostu w stosunku do roku 2010.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wzrosły z 10,9 mld zł w 2010 r. do 12,2 mld zł w 2011 r. Udział nakładów na ochronę środowiska w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2011 r., podobnie jak w 2010 r., wyniósł 5 proc.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.