PARTNER PORTALU
  • BGK

Stworzą lokalny program efektywności energetycznej

  • AW    22 lutego 2013 - 19:05
Stworzą lokalny program efektywności energetycznej

Miedźno jest trzecią gminą w województwie śląskim, która skorzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie lokalnego programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Na ten cel zarząd funduszu przeznaczył dotację w wysokości do 21,15 tys zł, co stanowi 80 procent kosztów ponoszonych przez gminę.

Jak informuje katowicki WFOŚiGW, pieniądze te pozwolą na opracowanie programu pozwalającego na obniżenie kosztów energii oraz zmniejszenie energochłonności gospodarki na terenie gminy. Stworzony w tym celu program zawierać będzie możliwe do zrealizowania propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Bezpośrednim efektem powstania programu będą działania zwiększające efekt energetyczny na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej m.in w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej, termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Ostrowach a także modernizacja systemów oświetlenia ulicznego i budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Miedźno.

Istotne będą również przedsięwzięcia podejmowane w celu podnoszenia poziomu świadomości społecznej w zakresie poszanowania energii i środowiska.

Autorzy opracowywanego dokumentu już zapowiedzieli, iż zawierać będzie on ocenę stanu aktualnego gminnego systemu efektywności energetycznej, określi strefy wpływów poszczególnych nośników energii i pozwoli nie tylko na ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek zasobów ciepła, ale również nakreśli zakres współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej.

Dzięki temu programowi gmina Miedźno przyłączy się do gmin realizujących przyjęty przez Unię Europejską pakiet o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 20 procent do 2020 roku. Zrealizowane na podstawie tego planu inwestycje energooszczędne pozwolą mieszkańcom gminy na zmniejszenie opłat za energię i jej racjonalne wykorzystanie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.