PARTNER PORTALU
  • BGK

Światowy Dzień Mokradeł: Te tereny zapewniają miastom i ich mieszkańców wiele cennych funkcji

  • bad    2 lutego 2018 - 13:45
Światowy Dzień Mokradeł: Te tereny zapewniają miastom i ich mieszkańców wiele cennych funkcji
Obszary wodno-błotne definiowane są bardzo szeroko, przede wszystkim to tereny lądowe zalane wodą stale lub okresowo (Fot. Pixabay)

Ochrona przeciwpowodziowa, poprawa jakości powietrza i środowiska to tylko część funkcji, jakie pełnią tereny podmokłe.
  • Dziś ich święto, obchodzone na pamiątkę ustanowienia konwencji, która dba o ochronę i zrównoważone użytkowanie mokradeł poprzez działania na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
  • Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej z 2 lutego 1971 r.
  • Ma ona na celu ochronę i  utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Dotychczas Konwencję Ramsarską podpisało 169 państw, w tym Polska.

Obszary wodno-błotne definiowane są bardzo szeroko, przede wszystkim to tereny lądowe zalane wodą stale lub okresowo. Są to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 metrów.

Do tej pory wyznaczono na świecie 2293 obszary wodno-błotne o całkowitej powierzchni 2,1 mln km2. Polska, która jest stroną Konwencji od 22 marca 1978 r., wyznaczyła na swoim terytorium aż 16 obszarów, w tym od 10 stycznia 2018 roku ujściowy odcinek Wisły, którego część znajduje się na terenie Gdańska.

Czytaj też: Biebrza: Tegoroczne rozlewiska korzystne dla zwierząt. Ale nie dla rolników

To obszar obejmujący 1748 hektarów. W jego skład wchodzą rezerwaty na Wyspie Sobieszewskiej: Ptasi Raj i Mewia Łacha. W rezerwatach tych okres lęgowy spędzają m.in.: sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa czubata, rybitwa rzeczna, mewa siwa, mewa śmieszka, mewa srebrzysta i ostrygojad.

Zrównoważony rozwój miast zakłada ochronę takich miejsc jak tereny wodno-błotne. Zapewniają one miastom i ich mieszkańców wiele cennych funkcji: przeciwpowodziowych, rekreacyjnych, przyrodniczych i zdrowotnych. - mówi Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody.

Mokradła i bagna są naturalnym rezerwuarem wody. Oprócz wynikających z tego faktu wielu funkcji przyrodniczych oraz klimatycznych, ma to również znaczenie przeciwpowodziowe. Mokradła działają jak gigantyczne gąbki wchłaniające wodę powodziową. Rzeki, stawy, jeziora i bagna przejmują i przechowują obfite opady. W rejonach przybrzeżnych słone mokradła działają jako bufor przed wezbraniami sztormowymi.

Czytaj też: Tatrzański, Słowiński i Karkonoski - m.in. te parki dostaną dofinansowanie na inwestycje

Tereny podmokłe filtrują wodę, która przenika do wód gruntowych, co wspiera ich odnawianie. Bogata w namuły gleba oraz bujna roślinność mokradeł działają jak filtry wody, absorbując niektóre toksyny, pestycydy pochodzenia rolniczego i ścieki przemysłowe. Wiele gatunków ryb rozmnaża się na terenach podmokłych, dzięki temu tereny te stają się ważnymi obszarami połowów. Rozległe tereny wilgotne zwłaszcza torfowiska, biorą udział w obiegu węgla w przyrodzie. W procesie fotosyntezy, zatrzymują i czasowo wyłączają z obiegu olbrzymie ilości węgla, czym ograniczają emisję do atmosfery dwutlenku węgla, który m.in. jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany. ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.