PARTNER PORTALU
  • BGK

Szczecin: EcoGenerator zostanie dokończony za 232,5 mln zł. Inwestor "zarobił" na gwarancji Mostostalu

  • JL    3 listopada 2016 - 06:57
Szczecin: EcoGenerator zostanie dokończony za 232,5 mln zł. Inwestor "zarobił" na gwarancji Mostostalu
232,5 mln zł pochłonie dokończenie największej w Polsce spalarni odpadów w Szczecinie. Fot. Mat. prasowe

Zakład Unieszkodliwiania Opadów w Szczecinie zaakceptował ofertę włoskiej firmy Termomeccanica Ecologia na dokończenie spalarni odpadów komunalnych.
Ogłoszenie o zamiarze podpisania umowy zostało opublikowało 2 listopada w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ze względu na ustawowe terminy ewentualnego zaskarżenia trybu lub wyniku postępowania umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 15 listopada 2016 roku.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. dokończenie budowy EcoGeneratora, przeszkolenie załogi, uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji oraz rozruch i oddanie zakładu do normalnej eksploatacji. Czas realizacji umowy wynosi 12 miesięcy.

Postępowanie było prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia (na podstawie art. 61 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych), bo chodziło o szybkie dokończenie inwestycji.

Ostatecznie ofertę za 232,5 mln zł złożyła tylko Termomeccanica Ecologia. Zakład Unieszkodliwiania Opadów ma pieniądze na dokończenie EcoGeneratora, mimo że oferta TME o 20,5 mln zł przekracza szacowaną wartość zamówienia. 31 października 2016 roku na konto zakładu wpłynęła gwarancja bankowa w wysokości 33 mln zł z tytułu nienależytego wykonania umowy przez poprzedniego głównego wykonawcę spalarni – firmę Mostostal Warszawa. Gwarantem kontraktu z Mostostalem Warszawa był Royal Bank of Scotland.

Pierwotny kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie EcoGeneratora o wartości 666 mln zł brutto został podpisany z Mostostalem Warszawa. Prace ziemne rozpoczęły się pod koniec 2013 r. Zakład miał ruszyć w grudniu 2015 r. Z powodu nieprzewidzianych problemów na budowie Zakład Unieszkodliwiania Opadów i Mostostal zgodziły się na przedłużenie terminu do grudnia 2016 roku. Jednak 14 czerwca 2016 roku Mostostal Warszawa odstąpił od umowy, powołując się m.in. na rzekomo fikcyjny charakter gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzucił argumentację Mostostalu Warszawa jako bezzasadną. Spór prawdopodobnie znajdzie finał w sądzie. Zakład Unieszkodliwiania Opadów domagać się będzie od Mostostalu odszkodowania za niewywiązanie się z kontraktu. Wysokość roszczenia zostanie określona po zakończeniu inwestycji. Do czasu zerwania kontraktu Zakład Unieszkodliwiania Opadów wypłacił Mostostalowi 461,5 mln zł za wykonane i odebrane prace oraz urządzenia.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.