PARTNER PORTALU
  • BGK

Trwa batalia o prawne narzędzia w dziedzinie kształtowania ładu przestrzennego

  • bad    1 sierpnia 2014 - 18:21
Trwa batalia o prawne narzędzia w dziedzinie kształtowania ładu przestrzennego

Sejm pracuje obecnie nad wniesionym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projektem ustawy o ochronie krajobrazu, w powstaniu którego ma swój wkład marszałkowska administracja naszego regionu. 12 sierpnia w Toruniu konferencja na ten temat pod hasłem „Chronić chronione”, zorganizowana przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski.
Inicjatywa legislacyjna głowy państwa, zmierzająca do uporządkowania polskiego prawa w tej sferze tak, by zatrzymać postępującą degradację krajobrazu, wypełnia istotną lukę w kompetencjach samorządów wojewódzkich. W myśl zapisów projektu to one powinny przejąć odpowiedzialność za kształtowanie ładu przestrzennego w regionach. Służyć temu mają nowe instrumenty prawne: audyt krajobrazowy oraz urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu. Pierwszy z nich wskaże między innymi krajobrazy priorytetowe, które należy objąć szczególną ochroną.

Drugi będzie uchwalanym przez sejmiki aktem prawa miejscowego, określającym ograniczenia dotyczące zabudowy i zasady lokalizacji obiektów stanowiących dominanty krajobrazowe. Projekt przewiduje też możliwość stanowienia przez gminy lokalnych kodeksów dotyczących reklamy zewnętrznej.

Czytaj też: Ustawa krajobrazowa zarżnie samorządowe budżety

Wśród członków prezydenckiego zespołu pracującego nad projektem znalazł się między innymi marszałek Piotr Całbecki, a eksperci Urzędu Marszałkowskiego pracowali nad jej zapisami. Prezydent Komorowski i kierujący pracami zespołu sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński docenili w ten sposób fakt, że województwo kujawsko-pomorskie jako pierwsze podniosło publicznie kwestie ochrony polskiego krajobrazu przed pojawiającymi się w nim sposób nieuporządkowany masztami elektrowni wiatrowych.

Już w 2011 roku na polecenie marszałka województwa Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego wyznaczyło obszary, na których powinno się wykluczać tego rodzaju inwestycje. Niestety, wytyczne te, ze względu na stan prawny, nie mogły mieć mocy sprawczej. Samorząd województwa nie posiada bowiem dotąd prawnych narządzi wpływania na ład przestrzenny.

- Zakładamy, że sytuację tę naprawi prezydencka ustawa „o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu". Mówiąc najkrócej, przygotowany na polecenie prezydenta Komorowskiego projekt ustawy idzie w kierunku na którym nam zależało, o który zabiegaliśmy, dając marszałkowskim administracjom województw instrumenty prawne pozwalające na ochronę krajobrazu i zarządzanie krajobrazem - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Czytaj też: Bezcelowe prace nad prezydenckim projektem ustawy o ochronie krajobrazu

Istotnym novum które niesie projektowane prawo jest to, że przyjęte przez samorząd województwa urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu będą wiążące przy opracowywaniu kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, etc.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.