PARTNER PORTALU
  • BGK

Trzeci konkurs na usuwanie azbestu w opolskim

  • AW    20 sierpnia 2012 - 15:20
Trzeci konkurs na usuwanie azbestu w opolskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że na usuwanie azbestu do rozdysponowania w 2012 roku pozostało jeszcze 765 tysięcy złotych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zamierzał przekazać na usuwanie azbestu 1,4 miliona złotych, a 15% wartości zadania ma stanowić wkład własny beneficjenta lub dotacja ze środków pozostających w dyspozycji gmin przeznaczonych na ochronę środowiska.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządy terytorialnego, które przeprowadziły na swoim terenie inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i które posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gminy dokonują naboru wniosków od beneficjentów, czyli osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak informuje opolski WFOŚiGW, w pierwszym konkursowym naborze wnioski złożyło siedemnaście gmin z terenu województwa opolskiego.  Z szesnastoma z nich Fundusz w Opolu podpisał umowy na łączną kwotę ponad 489 tysięcy złotych, z czego ze środków Narodowego Funduszu – prawie 288 tysięcy złotych, a Wojewódzkiego Funduszu ponad 201 tysięcy złotych.

Do drugiego naboru przystąpiło jedenaście gmin (w tym 6 gmin aplikujących również w I naborze),  z którymi umowy zostaną podpisane po dokonaniu wyboru wykonawców. Wnioskowana przez nie kwota dofinansowania to prawie 475 tysięcy złotych.

Oznacza to, że z 71 opolskich gmin, zainteresowanie udzieleniem pomocy swoim mieszkańcom w usunięciu azbestu wykazało tylko 21 gmin (Komprachcice, Izbicko, Chrząstowice, Baborów, Strzeleczki, Strzelce Opolskie, Branice, Bierawa, Rudniki, Cisek, Namysłów, Pokój, Skoroszyce, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Prószków, Łubniany, Kietrz, Popielów, Ujazd, Olesno).

Oczekując zainteresowania pozostałych gmin fundusz w Opolu ogłosił trzeci już konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Do rozdysponowania w 2012 roku pozostało jeszcze 765 tysięcy złotych.

Czytaj też: Prawie 19 mln zł potrzebuje Opole na usunięcie azbestu Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.