PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijna kasa zmienia polskie środowisko

  • AW    18 stycznia 2013 - 16:21
Unijna kasa zmienia polskie środowisko

W pierwszym kwartale 2013 roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy na projekty wodno-ściekowe oraz rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Programie Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie rozpoczną się nowe nabory – tym razem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
Dotyczyć one będą działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, monitoring środowiska i działania kontrolne. Do wykorzystania do 2014 roku jest 110 mln zł.

Jak podaje ministerstwo srodowiska, pieniądze na realizację przedsięwzięć poprawiających stan środowiska pochodzą zarówno ze środków krajowych, z Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych źródeł dofinansowania.

Obowiązujący w Polsce system finansowania środowiska tworzą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (które w tym roku obchodzą 20-lecie swojej działalności). Fundusze oferują różne formy pomocy, m.in. pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej udało się pozyskać 9 mld euro na ochronę środowiska w ramach programów unijnych wdrażanych przez Ministerstwo Środowiska. Bieżący rok jest ostatnim na uzyskanie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko - wyllicza resort.

Dotychczas, tylko w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych zostało 655 projektów na łączną kwotę 18,6 mld zł. Część z nich została już zakończona, pozostałe nadal są w trakcie realizacji. Ich efekty będą widoczne na terenie całego kraju.

Do końca realizacji programu:

- zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 137 oczyszczalni ścieków i ok. 12 tys. km sieci kanalizacyjnej (to tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do Buenos Aires);
- około 700 tys. mieszkańców zostanie objętych ochroną przeciwpowodziową;
- wiele elektrowni i elektrociepłowni zostanie wyposażonych w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, dzięki czemu nie będą emitowały szkodliwych gazów do powietrza;
- służby ratownicze otrzymają 534 sztuki nowoczesnego sprzętu;
- wielu przedsiębiorców otrzyma wsparcie na ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności ich firm na środowisko,;
- o 2,6 mln m³ (pojemność 1040 basenów olimpijskich) zmniejszy się zużycie wody do procesów produkcyjnych;
- zrealizowanych zostanie ponad 130 projektów z zakresu edukacji ekologicznej (w tym wiele o zasięgu ogólnopolskim), podnoszących świadomość Polaków na temat ochrony przyrody.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.