PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o OZE: poprawki Senatu przyjęte, uchybień nie brakuje

  • MN    23 czerwca 2016 - 16:36
Ustawa o OZE: poprawki Senatu przyjęte, uchybień nie brakuje
Opinia IEO dotyczy tylko tych elementów uchwalonej ustawy (rozdziału 4-go ustawy), w stosunku do których można przeprowadzić ilościowe analizy ekonomiczne (fot. wikipedia)

• Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotował kompleksową opinię ekonomiczną o uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach energii.
• IEO wskazuje zasadnicze uchybienia w koncepcji regulacyjnej oraz związane z tym ryzyko.
• Opinia powstała po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu w dniu 23 czerwca.
Opinia IEO o uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach energii dotyczy tylko tych elementów, w stosunku do których można przeprowadzić ilościowe analizy ekonomiczne. Takich analiz nie można jeszcze przeprowadzić w stosunku do systemu aukcyjnego, który ma zastąpić dotychczasowy system wsparcia produkcji energii elektrycznie zielonych certyfikatami, z uwagi na brak szeregu rozporządzeń wykonawczych (a nawet ich projektów).

Jak podkreśla IEO, poniższa opinia odnosi się generalnie do segmentu mikroinstalacji (źródeł OZE o mocy elektrycznej do 40 kW), których parametry systemu wsparcia zasadniczo znalazły się bezpośrednio w ustawie.

Inwestycja w systemie klastrowym potrzebuje dotacji

Zdaniem IEO w warunkach stworzonych przepisami ustawy o OZE, nie powinni inwestować prosumenci indywidulani – gospodarstwa domowe. Inwestycje tego typu, pod rządami uchwalonej ustawy o OZE są nieopłacalne i obarczone olbrzymim, niekontrolowanym przez prosumenta ryzykiem. IEO nie dopowiedział, że jeżeli ekonomicznie nie dopina się pojedyncza instalacja OZE, to niestety nie będzie dopinała się także inwestycja w systemie klastrowym, bo (bez dotacji, a te nie mają sensu w systemie aukcyjnym) nie będzie generowała nadwyżki finansowej do podziału pomiędzy uczestników klastra.

Z kolei osoby o dużej wrażliwości ekologicznej powinny też przemyśleć swoje ewentualne decyzje inwestycyjne motywowane innymi niż ekonomika względami. Oddawanie ustawowej 20-30 procentowej nadwyżki energii (w praktyce może to być znacznie więcej) za darmo węglowym koncernom energetycznym nie musi bowiem służyć nowym proekologicznym inwestycjom. Osoby wspierające sektor węglowy, mające świadomość ekonomiczną inwestycji prosumenckich i zdolności ekonomiczne do ponoszenia znaczących osobistych wyrzeczeń z tego tytułu, mogą inwestować w mikroinstalacje OZE z przekonaniem, że zainwestowane środki wrócą do sektora węglowego.

Z uchwalonych przepisów mogą skorzystać też osoby bogate, które stać na kosztowne hobby lub które są zainteresowane osobiście nowinkami technicznymi lub które pragną wesprzeć światowy postęp technologiczny. IEO nie badał opłacalności budowy mikroinstalacji OZE tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej lub tam gdzie przerwy w dostawach energii zmuszają do tego typu inwestycji. Być może w tych niszach jest miejsce na domykający się model biznesowy, ale póki co jest to margines rynku.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.