Usuwanie azbestu, Program Oczyszczania Kraju z Azbestu: NIK skontroluje postępy prac

NIK sprawdzi przyczyny niskiego zaangażowania gmin i samych mieszkańców w usuwanie azbestu z domów i gospodarstw.
Usuwanie azbestu, Program Oczyszczania Kraju z Azbestu: NIK skontroluje postępy prac
Azbest zatruwa powoli, ale niestety skutecznie - ostrzega NIK. Fot. NIK

NIK sprawdzi, jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Ten rakotwórczy materiał zrobił w Polsce zawrotną karierę. Dachów i izolacji z domieszką azbestu jest w naszym kraju tak dużo, że ich usuwanie i zastępowanie bezpiecznymi materiałami zaplanowano aż do 2032 roku. Jednak już dziś wiadomo, że jeśli azbestu będziemy pozbywać się w dotychczasowym tempie, termin ten nie zostanie dotrzymany.

Niebezpieczny azbest dopuszczony do 2032 roku

Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej popularności w budownictwie. Na zachodzie Europy wykluczono ten materiał z użytku w latach osiemdziesiątych. W Polsce wykorzystywano go przez kolejnych 20 lat. Dopiero w marcu 1999 roku wprowadzono w naszym kraju zakaz obrotu płytami azbestowymi. Jednak produktów zawierających azbest było w użyciu już tak dużo, że dopuszczono ich warunkowe użytkowanie do końca 2032 roku.

W 2009 roku Rada Ministrów ustanowiła wieloletni programu oczyszczania kraju z azbestu. NIK chce sprawdzić, co udało się do tej pory zrobić. W Łodzi inspektorzy Izby spotkali się z ekspertami, by stworzyć jak najtrafniejszy program kontroli. W trakcie panelu dyskutowano m.in. o:

* zagrożeniu, jakie azbest wciąż stwarza dla zdrowia obywateli,

* niskiej skuteczności przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych,

* problemie nielegalnych składowisk odpadów azbestowych,

* wystarczalności legalnych składowisk,

* przyczynach niskiego zaangażowania gmin i samych mieszkańców w usuwanie azbestu z domów  i gospodarstw,

* skali i powodach zaniedbywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku inwentaryzacji i oceny stanu użytego tam azbestu.

Azbest wciąż może stanowić śmiertelne zagrożenie dla tysięcy Polaków. Kontrola NIK ma pokazać, co przeszkadza w sprawnej realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu.

W takim tempie nie zdążymy do 2032

W 2002 r. szacowano, że w Polsce znajduje się 15,5 mln ton wyrobów azbestowych. Według Ministerstwa Gospodarki do końca 2013 r. usunięto 1,57 mln ton odpadów azbestowych, w tym udało się je wycofać całkowicie z najbardziej zanieczyszczonych gmin. Rocznie na składowiskach deponowanych jest średnio 100-150 ton odpadów azbestowych. Aby osiągnąć założony cel, tj. wyeliminować te wyroby do końca 2032 r., należałoby ilość usuwanych i unieszkodliwianych odpadów azbestowych zwiększyć do około 700 tys. ton rocznie.

Z kolei Fundacja Ekorozwoju i Federacja Zielonych Gaja oceniają, że jeżeli tempo utylizacji się utrzyma, Polska będzie wolna od azbestu dopiero ok. 2080 roku.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Parlament Europejski w Rezolucji z 14 marca 2013 roku w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu w pkt 4, wezwał UE do przeprowadzenia za przykładem Polski oceny skutków oraz analizy kosztów i korzyści w odniesieniu do ewentualności ustanowienia do 2028 roku planu działania na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu z budynków publicznych i budynków, w których są świadczone usługi wymagające regularnego dostępu klientów, oraz do dostarczania informacji i wytycznych w celu zachęcania prywatnych właścicieli budynków, aby poddawali swoje nieruchomości skutecznej kontroli obecności wyrobów zawierających azbest.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Oprócz przysłowiowej biedy równiez wiedza na ten temat jest bardzo mała w narodzie. Mogłyby telewizje rozogłaszać takie informacje zamiast dupereli które sączą na okragło.

ja się pozbyłem, 2015-06-10 07:46:17 odpowiedz

pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze - nie wiem co NIK chce sprawdzać... aby wymienić dach trzeba mieć pieniądze, ludzi na to nie stać, pomimo, że gmina finansuje demontaż odbiór i utylizację azbestu

urzędnik, 2015-06-09 14:53:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE