PARTNER PORTALU
  • BGK

W szkole nauczą się więcej o ekologii

  • AW/szczecin.pl    26 czerwca 2012 - 09:32
W szkole nauczą się więcej o ekologii

Projekt „Ekoszkoły” będzie realizowany w sześciu szczecińskich placówkach oświatowych w Szczecinie.W ramach realizowanego projektu na terenie szkół zostaną założone ogrody ekologiczne oraz „zielone klasy” gdzie przeprowadzane będą zajęcia.
W ramach realizowanego projektu na terenie szkół ( w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 53, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 10 oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej ) zostaną założone ogrody ekologiczne oraz „zielone klasy" gdzie przeprowadzane będą zajęcia.

Szkoły pozyskają niezbędne wyposażenie ogrodów oraz „zielonych klas" (np. rośliny, tablice informacyjne, wiaty, zegary słoneczne, fontanna z instalacją elektryczną, stacje meteorologiczne, wiatromierze, deszczomierze, lornetki, mikroskop, filmy dvd o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, akwarium, walizka Eko-badacza), dzięki którym prowadzone zajęcia będą atrakcyjne a treści interesująco przedstawiane uczniom.

Ponadto, jak podaje szczeciński magistrat, powstaną m.in. altany, rabaty, skalniaki, oczka wodne i strumyki, zielona ściana wertykalna, alpinarium, amfiteatr, zróżnicowane tematycznie ogrody - np. w stylu japońskim, cztery pory roku, kwietna łąka, reprezentacyjny.

Priorytetowym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, zaangażowania w aktywne formy ochrony przyrody we własnym środowisku, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna.

Nauczyciele podczas zajęć ukażą uczniom silny związek ze środowiskiem oraz możliwości wpływania na procesy planowania i realizacji zmian w najbliższym otoczeniu, co w konsekwencji pozwoli na rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji przyrodniczej.

Rezultatem projektu będzie zatem stworzenie niezbędnych warunków do nauki szeroko pojętej ekologii poprzez stworzenie ogrodów ekologicznych oraz „zielonych klas" co niewątpliwie zaowocuje lepszymi wynikami nauczania, osiągnięciami dzieci i młodzieży w konkursach tematycznych i przedmiotowych.

Efektem projektu ma być również rozbudzenie w uczniach zainteresowania troską o stan otaczającego środowiska, współodpowiedzialność za otoczenie i kształcenie umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie.

Uczniowie biorący udział w projekcie pogłębią wiadomości przyrodnicze, stworzą nowe wartości i przekonania, co w konsekwencji wywoła zmianę stylu życia na model prośrodowiskowy. Po zakończonym projekcie zostanie stworzony przez każdą placówkę album na temat sposobu realizacji i przewidywanej trwałości projektu.

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (kwota dofinansowania 272 665,29 zł).

Ogólna wartość projektu wynosi blisko 600 tys. zł, z czego wkład własny wynosi ponad 320 tys. zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.