PARTNER PORTALU
  • BGK

W Wielkopolsce stawiają na bałtycki krajobraz

  • Merkuriusz Polska    31 lipca 2012 - 11:00
W Wielkopolsce stawiają na bałtycki krajobraz

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu już po raz kolejny bierze udział w międzynarodowym projekcie. Tym razem realizowany jest on pod nazwą „Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych”.
W interregionalnym programie Unii Europejskiej uczestniczy piętnastu partnerów z siedmiu państw: ze Szwecji, z Finlandii, Łotwy, Białorusi, Estonii, Polski i Rosji.

RDLP w Poznaniu 1 stycznia 2012 roku w ramach realizacji projektu rozpoczęła działania mające potrwać do 31 marca 2014 roku. Program służy przedstawieniu wielofunkcyjnej, trwałej, zróżnicowanej gospodarki na wytypowanych terenach. Wspierać ma rozwój regionalny lasów poprzez rozbudowę transnarodowej sieci lasów modelowych opartej na modelu kanadyjskim, już teraz znanym w świecie (funkcjonuje on w kilku krajach partnerskich projektu, między innymi w Szwecji i Rosji).

System Lasu Modelowego opiera się na skutecznym wprowadzaniu komponentów zrównoważonego rozwoju, a także na bardzo silnym zawiązywaniu partnerstwa pomiędzy wieloma instytucjami działającymi i wywierającymi wpływ na określonym obszarze krajobrazu.

Sprawnie funkcjonujący na jednym terenie Las Modelowy przenosi się na obszar całego kraju, a innowacyjnie działające partnerstwo sprzyja rozwiązywaniu konfliktów, których jest sporo na styku społeczeństwo-leśnicy.

Las Modelowy służy realizowaniu celów poszczególnych partnerów, takich jak: instytucje państwowe, firmy prywatne, organizacje pozarządowe, rolnicy, lokalne grupy i koła oraz ludność, przy zachowaniu umiarkowanej ingerencji w środowisko naturalne i długoterminowego przewidywania skutków działalności człowieka. System dąży do wypracowania kompromisu pomiędzy najważniejszymi zadaniami leśnictwa oraz wieloma funkcjami społecznymi i ekonomicznymi pełnionymi przez las.

Projekt ma na celu nie tylko rozwinięcie współpracy międzynarodowej, zebranie najlepszych krajowych i zagranicznych praktyk w zakresie rozwoju turystyki, promocji obszarów Natura 2000 oraz rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w środowisku, ale także, a może przede wszystkim, stworzenia sieci partnerstwa głównie na poziomie regionu.

Kształt, charakter i rola europejskiej formy ochrony, jaką jest sieć Natura 2000, nie są jasne dla większości społeczeństwa, jak również dla zarządzających.

Czytaj też: Nowa perspektywa programu „Natura 2000” 

Na wielu płaszczyznach dochodzi do nieporozumień i konfliktów. Niejednokrotnie słychać opinie, że Natura 2000 ogranicza rozwój gospodarczy kraju i może stanowić zagrożenie dla jego zrównoważonego rozwoju.

Również służba leśna, posiadająca w swoim zarządzie większą część terenów Natura 2000, ma wiele wątpliwości w odniesieniu do zapisów prawnych. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzoną przez sejm 18 sierpnia 2011 roku zmianę ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. W tej ostatniej znalazł się zapis mówiący o poddaniu planu urządzenia lasu raportowi oddziaływania na środowisko oraz o podziale kompetencji i zadań związanych z funkcjonowaniem sieci.

Las w Polsce jest dobrem ogólnodostępnym, różnie rozumianym przez różne grupy ludzi. W inny sposób korzystać z niego chcą zwolennicy ochrony przyrody, amatorzy turystyki pieszej i rowerowej czy ostatnio popularnego nordic walkingu, a inaczej właściciele quadów i motocykli. Urządzenia turystyczne i tablice informacyjne na ścieżkach rowerowych i pieszych oraz na parkingach leśnych są systematycznie niszczone - brak ich poszanowania u części lokalnej ludności to przykład niezrozumienia pomiędzy społeczeństwem a leśnikami.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.