PARTNER PORTALU
  • BGK

Warszawiacy mogą korzystać z nowych prognoz dotyczących jakości powietrza

  • PAP/JS    1 lutego 2018 - 21:54
Warszawiacy mogą korzystać z nowych prognoz dotyczących jakości powietrza
Po wejściu na stronę internetową http://wip.um.warszawa.pl/ lub za pomocą aplikacji mobilnej Warszawa 19115 można sprawdzić wartość indeksu dla jednej z czterech lokalizacji na terenie Warszawy

Mieszkańcy Warszawy mogą na bieżąco sprawdzać jakość powietrza i prognozy stężenia pyłów na kolejne dni. Prezentowany na stronie internetowej oraz za pomocą aplikacji mobilnej Warszawski Indeks Powietrza obrazuje stężenie pyłu zawieszonego oraz dwutlenku azotu w atmosferze.
  • Warszawski Indeks Powietrza stworzyli przedstawiciele miasta oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej.
  • WIP opiera się na przeprowadzanych co godzinę pomiarach stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz NO2.
  • Po wyborze indeksu, konkretnego punktu pomiarowego oraz odpowiedniej grupy ryzyka - w przypadku korzystania z indeksu zdrowotnego - wynik pomiaru zanieczyszczenia powietrza przedstawiany jest w czterostopniowej skali.

Po wejściu na stronę internetową http://wip.um.warszawa.pl/ lub za pomocą aplikacji mobilnej Warszawa 19115 można sprawdzić wartość indeksu dla jednej z czterech lokalizacji na terenie Warszawy. W tym celu należy wybrać jeden z dwóch indeksów - Warszawski Ogólny Indeks (WIPo) lub Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza (WIPz). Wyniki obu z nich prezentowane są w formie graficznej.

Po wyborze indeksu, konkretnego punktu pomiarowego oraz odpowiedniej grupy ryzyka - w przypadku korzystania z indeksu zdrowotnego - wynik pomiaru zanieczyszczenia powietrza przedstawiany jest w czterostopniowej skali. Im wyższa wartość indeksu, tym gorsza jakość powietrza. Poziom pierwszy oznacza zatem najmniejsze stężenie zanieczyszczeń pyłowych oraz dwutlenku azotu, zaś poziom czwarty sygnalizuje wysokie zanieczyszczenie powietrza i prezentuje odpowiednie zalecenia w celu uniknięcia jego negatywnych skutków.

"Wiarygodne, miarodajne i czytelnie zaprezentowane - takie są wyniki wskazań Warszawskiego Indeksu Powietrza. Chcemy, by te informacje dotarły do jak najszerszego grona warszawiaków" - mówił na czwartkowej konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Warszawski Indeks Powietrza stworzyli przedstawiciele miasta oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Naukowcy opracowali matematyczny model służący analizowaniu i prognozowaniu poziomów indeksu powietrza. Wyniki oparte są na danych historycznych o stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza, danych meteorologicznych oraz wskaźnikowych danych o emisjach. W oparciu o te informacje prezentowane są rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

WIP opiera się na przeprowadzanych co godzinę pomiarach stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz NO2. Jego poziom zależy od najwyższego stężenia, jakie osiągną te zanieczyszczenia. Indeks ten jest prezentowany w czteropoziomowej skali, w której interpretuje dane bieżące (zebrane w ciągu poprzedniej godziny) oraz przewidzianą prognozę dla godzin: 06, 14, 22 i dla całej kolejnej doby.

Z kolei WIP ma na celu uwzględnienie potrzeb wrażliwych grup w kontekście wpływu jakości powietrza na ich zdrowie oraz życie. Jak podkreślił wiceprezydent Warszawy, WIP jest pierwszym systemem w Polsce, który pokazuje informację nt. zanieczyszczenia powietrza dedykowaną do grup szczególnego ryzyka.

System opiera się na danych pomiarowych pozyskiwanych ze stacji monitoringu jakości powietrza należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy Aleksandra Gajewska zwróciła uwagę, że "mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do nas z prośbą o instalację urządzeń pomiarowych także na ich osiedlach czy w ich dzielnicach". "Wierzę, że wkrótce ich prośby zostaną wcielone w życie, a WIP wzbogaci się o nowe mierniki. Rada Miasta na pewno będzie wspierać te działania" - zadeklarowała.×
KOMENTARZE (1)

  • Marzena, 2018-02-04 21:15:37

    Czy jest zainstalowane urządzenie pomiarowe przy Pl. Zawiszy?