PARTNER PORTALU
  • BGK

Wiatraki tak, ale nie wszędzie

  • Patrycja Batóg    2 listopada 2010 - 11:51

Źle położone lub wadliwie zaprojektowane farmy wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na wrażliwe gatunki i siedliska. Dlatego Komisja Europejska opracowała wytyczne dotyczące rozwoju energii wiatrowej na chronionych obszarach.
Wytyczne odnoszą się do sieci Natura 2000 stanowiącej podstawę unijnej polityki w dziedzinie różnorodności biologicznej oraz kluczowe narzędzie realizacji celu UE polegającego na powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i odwróceniu tego procesu do 2020 r.

Rozwój energii wiatrowej odgrywa ważną rolę w osiąganiu celu UE, jakim jest zapewnienie 20 proc. udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w Europie do 2020 r. Dlatego rozmieszczenie farm wiatrowych na terenach objętych programem Natura 2000 nie jest automatycznie wykluczone. Jednak decyzja dotycząca takiego rozwoju powinna opierać się na szczegółowym rozważeniu danego przypadku.

- Nowe wytyczne pozwolą państwom członkowskim i branży przemysłowej na uzyskanie jasności odnośnie do podejmowania działań w zakresie rozwoju energii wiatrowej w zgodzie z wymogami programu Natura 2000. Nie mają one na celu zmiany prawodawstwa ani polityki, lecz jedynie przedstawienie wskazówek odnośnie do stosowania istniejącego prawa. Naszym zamiarem jest zagwarantowanie realizacji celów w zakresie energii odnawialnej oraz zapewnienie respektowania prawa unijnego dotyczącego ochrony gatunków w trakcie ich osiągania - powiedział Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, cytowany w komunikacie KE.

Wytyczne mają zapobiec konfliktowi między rozwojem energii wiatrowej a zachowaniem różnorodności biologicznej na chronionych obszarach Natura 2000. Podkreślają one znaczenie strategicznego planowania oraz potrzebę dobrej jakości ocen i odpowiedniej ewaluacji nowych rozwiązań.

W wytycznych zawarto przykłady najlepszych praktyk i wskazano, w jaki sposób unikać potencjalnych szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu podczas realizacji projektów związanych z rozwojem energii wiatrowej. Strategiczne planowanie rozmieszczenia farm wiatrowych na rozległym obszarze geograficznym jest jednym z najbardziej efektywnych środków minimalizacji ich wpływu na środowisko naturalne oraz dziką faunę i florę od początku działań projektowych.

Takie podejście pomaga w osiągnięciu bardziej zintegrowanych ram rozwoju, jak również w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia trudności i opóźnień na późniejszych etapach realizacji indywidualnych projektów.

Zużycie energii wiatrowej wzrosło gwałtownie w ciągu ostatniej dekady, by w 2009 r. osiągnąć poziom 4,8 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w Unii. Oczekuje się, że liczba ta potroi się do 2020 r.

Natura 2000 to pokrywająca całą UE sieć ekologiczna, obejmująca prawie 26 tys. siedlisk w 27 państwach UE. Natura 2000 została ustanowiona dyrektywą siedliskową w 1992 r. i zajmuje prawie 18 proc. powierzchni UE.

Celem sieci jest zapewnienie ochrony i zrównoważonego korzystania z terenów o wysokiej różnorodności biologicznej oraz, w długim okresie, zapewnienie przetrwania najbardziej wartościowych i zagrożonych gatunków i siedlisk.

Natura 2000 nie jest jednak systemem ścisłych rezerwatów przyrody wykluczających wszelką ludzką działalność. Sieć obejmie również rezerwaty przyrody, jednak większość obszarów położonych w jej obrębie należy i będzie należeć do właścicieli prywatnych. Dlatego też, jak podaje KE, istotne będzie zagwarantowanie oparcia przyszłego zarządzania tymi terenami na zasadzie zrównoważonego rozwoju, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Czytaj także:

Koniec eldorado dla wiatraków

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.