PARTNER PORTALU
  • BGK

Wielkopolska: Rośnie liczba wniosków o uzgadnianie budowy elektrowni wiatrowych

  • www.merkuriusz.com.pl    11 stycznia 2016 - 07:51
Wielkopolska: Rośnie liczba wniosków o uzgadnianie budowy elektrowni wiatrowych
- Zajmujemy się projektami związanymi z przebudową lokalnej infrastruktury - wodociągów, kanalizacji czy obwodnic, na przykład Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego, Gostynia, Wronek, Obornik - mówi Jolanta Ratajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Unia Europejska wymaga stopniowego ograniczania tradycyjnych źródeł energii na rzecz źródeł odnawialnych. - Stąd rosnąca liczba wniosków o uzgadnianie budowy zespołów elektrowni wiatrowych, z których największe zlokalizowano w gminach Bądecz, Budzyń, Gołańcz, Kazimierz Biskupi, Kuślin, a także biogazowni - m.in. w gminach Borek Wielkopolski, Brodnica, Pleszew - mówi Jolanta Ratajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Ukończony został ogólnokrajowy projekt unijny, realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i wszystkie regionalne dyrekcje, dotyczący opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000...

Jolanta Ratajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu: - W jego ramach w naszym województwie sporządzono dwadzieścia siedem planów dla obszarów o łącznej powierzchni obejmującej ponad połowę areału wielkopolskich obszarów Natura 2000. Kolejnych pięć finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to kosztowne opracowania, wymagające zaangażowania ekspertów z niszowych dziedzin, odpowiedniego czasu przygotowania, konsultacji społecznych, rozpoznania kondycji populacji chronionych roślin lub zwierząt, znalezienia przyczyn presji i zaprojektowania metod jej ograniczenia.

Eupallasella percnurus została uratowana dzięki temu, że przywrócili Państwo jej pierwotne miejsce.

- Chodzi o strzeblę błotną, niewielkich rozmiarów rybkę, rzadki okaz. Jej środowiskiem są torfianki, czyli małe zbiorniki po wyeksploatowanym torfie, które znajdują się w obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska. Suche lato stanowiło zagrożenie dla całej populacji. Musieliśmy uzupełniać wodę w zbiornikach i pogłębić je, strzeble przenieśliśmy do tymczasowego miejsca pobytu, a jesienią wróciły na swoje miejsce, które jest najdalej na zachód wysuniętym stanowiskiem jej występowania. Były to czynności ratunkowe wykonane ad hoc. Ochrona przyrody nie polega jednak tylko na samym planowaniu, ale przede wszystkim na wykonywaniu zaplanowanych działań. Przykładem tak rozumianej ochrony mogą być zabiegi usuwania nalotu drzew i krzewów w obszarze Ostoja Nadwarciańska, które zarastały wydmy z murawami napiaskowymi, czy pielęgnacja pełnika europejskiego w rezerwacie Dolinka poprzez koszenie wilgotnych łąk, na których występuje ta bylina z rodziny jaskrowatych. Nie można robić tego mechanicznie, trzeba ręcznie, żeby odnawiała się szata roślinna, która stanowi o strukturze siedliska. Każdy pytany o to, czy należy chronić przyrodę, odpowie gromkim „Tak!”, tylko że w przypadku zagrożenia czyjegoś interesu gospodarczego nie jest to już tak oczywiste. Naszym podstawowym zadaniem jest więc ochrona bioróżnorodności, bo to właśnie ona jest wskaźnikiem kondycji środowiska.

Linie kolejowe, tramwajowe, drogi, obwodnice to tylko kilka rodzajów przedsięwzięć, którymi się Państwo zajmują.

- To prawda, jesteśmy instytucją, która aktywnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój Wielkopolski. Określamy uwarunkowania środowiskowe zarówno dla inwestycji o zasięgu lokalnym, jak i regionalnym lub ponadregionalnym. Przede wszystkim chodzi o przedsięwzięcia liniowe, jak budowa dróg ekspresowych S5, S8, S11, autostrady A2 do Świecka, modernizacja linii kolejowych Wolsztyn-Luboń, Poznań-Piła, linii E59 Wrocław-Poznań i Poznań-Szczecin Dąbie czy transeuropejskiego korytarza kolejowego E20, C-E20, przebiegającego przez pięć województw.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.