PARTNER PORTALU
  • BGK

Wpłynęły wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu

  • GK/wloclawek.pl    4 października 2011 - 12:26
Wpłynęły wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu

Włocławianie złożyli 16 wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – wynika z danych Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.
Na mocy zarządzenia prezydenta Włocławka z dnia 30 września br. stawka brutto dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest wynosi 15 zł/metr kwadratowy. Dofinansowanie do kosztów usuwania zdeponowanych odpadów zawierających azbest to 400 złotych brutto za tonę.

Z pomocy finansowej mogły skorzystać osoby fizyczne – właściciele nieruchomości położonych na terenie Włocławka, planujący usunąć wyroby azbestowe do dnia 15 listopada 2011 r.

Miasto nie współfinansuje kosztów zakupu i kładzenia nowego pokrycia dachowego oraz kosztów związanych z remontem konstrukcji dachu.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Adam Kalinowski, 2011-10-05 10:29:22

    Masz firmę chcesz usuwać azbest ? Właściciele nieruchomości mają coraz większy problem z zalegającym u nich azbestem. Przepisy nakazują dokonywanie inwentaryzacji i oceny a także przeprowadzanie pomiarów powietrza praktycznie co roku. Dlatego coraz więcej zarządców tych budynków postanawia go ja...k najszybciej usunąć. Firma, która chce usuwać azbest z obiektów musi mieć zatwierdzony program gospodarki odpadami i posiadać stosowną decyzję z urzędu marszałkowskiego właściwego do głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto pracodawca i pracownicy muszą przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwanie azbestu i posiadać stosowne zaświadczenia. Należy także pamiętać, ze pracownicy muszą też posiadać zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do wykonywani pracy na stanowisku dekarza, gdzie występuje zagrożenie utraty zdrowia wywołane emisją azbestu do środowiska pracy. Trzeba też pamiętać, że trzeba spełnić wynikający z przepisów BHP obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego. Pracownicy muszą potwierdzić na piśmie, że zapoznali się z ryzykiem zawodowym a pracodawca musi pamiętać aby go aktualizować i przeprowadzać pomiary w środowisku pracy pracowników. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek rejestracji czynników rakotwórczych i mutagennych do czego azbest kwalifikuje się zupełnie. Przed przystąpieniem do pracy inwestor lub upoważniona osoba zgłasza do nadzoru budowlanego minimum miesiąc przed zamiar przeprowadzenia usuwania azbestu z podaniem daty rozpoczęcia i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. Pracodawca opracowuje BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego usuwania azbestu i przystępuje dopiero do usuwania w wyznaczonym terminie jeżeli nadzór budowlany nie wnosił sprzeciwu. Po ułożeniu i zabezpieczeniu poprzez owinięcie go folią bądź zacementowaniu w przypadku azbestu miękkiego oraz oznakowaniu można przekazać go przekazać specjalistycznej firmie transportowej zajmującej się transportem odpadów niebezpiecznych z oznakowanym samochodem (ADR) i kodem odpadów 9 z kierowcą z uprawnieniami albo też samemu po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Starostwa Powiatowego na transport odpadów niebezpiecznych zawieść go na składowisko odpadów niebezpiecznych. Więcej informacji na stronie marsttae.ecom.net.pl Adam Kalinowski  rozwiń