Wpłynęły wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu

  • GK/wloclawek.pl
  • 04-10-2011
  • drukuj
Włocławianie złożyli 16 wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – wynika z danych Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.
Wpłynęły wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu
Na mocy zarządzenia prezydenta Włocławka z dnia 30 września br. stawka brutto dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest wynosi 15 zł/metr kwadratowy. Dofinansowanie do kosztów usuwania zdeponowanych odpadów zawierających azbest to 400 złotych brutto za tonę.

Z pomocy finansowej mogły skorzystać osoby fizyczne – właściciele nieruchomości położonych na terenie Włocławka, planujący usunąć wyroby azbestowe do dnia 15 listopada 2011 r.

Miasto nie współfinansuje kosztów zakupu i kładzenia nowego pokrycia dachowego oraz kosztów związanych z remontem konstrukcji dachu.
Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Masz firmę chcesz usuwać azbest ? Właściciele nieruchomości mają coraz większy problem z zalegającym u nich azbestem. Przepisy nakazują dokonywanie inwentaryzacji i oceny a także przeprowadzanie pomiarów powietrza praktycznie co roku. Dlatego coraz więcej zarządców tych budynków postanawia go ja...k najszybciej usunąć. Firma, która chce usuwać azbest z obiektów musi mieć zatwierdzony program gospodarki odpadami i posiadać stosowną decyzję z urzędu marszałkowskiego właściwego do głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto pracodawca i pracownicy muszą przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwanie azbestu i posiadać stosowne zaświadczenia. Należy także pamiętać, ze pracownicy muszą też posiadać zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do wykonywani pracy na stanowisku dekarza, gdzie występuje zagrożenie utraty zdrowia wywołane emisją azbestu do środowiska pracy. Trzeba też pamiętać, że trzeba spełnić wynikający z przepisów BHP obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego. Pracownicy muszą potwierdzić na piśmie, że zapoznali się z ryzykiem zawodowym a pracodawca musi pamiętać aby go aktualizować i przeprowadzać pomiary w środowisku pracy pracowników. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek rejestracji czynników rakotwórczych i mutagennych do czego azbest kwalifikuje się zupełnie. Przed przystąpieniem do pracy inwestor lub upoważniona osoba zgłasza do nadzoru budowlanego minimum miesiąc przed zamiar przeprowadzenia usuwania azbestu z podaniem daty rozpoczęcia i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. Pracodawca opracowuje BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego usuwania azbestu i przystępuje dopiero do usuwania w wyznaczonym terminie jeżeli nadzór budowlany nie wnosił sprzeciwu. Po ułożeniu i zabezpieczeniu poprzez owinięcie go folią bądź zacementowaniu w przypadku azbestu miękkiego oraz oznakowaniu można przekazać go przekazać specjalistycznej firmie transportowej zajmującej się transportem odpadów niebezpiecznych z oznakowanym samochodem (ADR) i kodem odpadów 9 z kierowcą z uprawnieniami albo też samemu po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Starostwa Powiatowego na transport odpadów niebezpiecznych zawieść go na składowisko odpadów niebezpiecznych. Więcej informacji na stronie marsttae.ecom.net.pl Adam Kalinowski rozwiń

Adam Kalinowski, 2011-10-05 10:29:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE