• PARTNERZY PORTALU

Zachodniopomorskie: Radni bronią "wiatraków"

• Zachodniopomorscy radni apelują do rządu o zmiany zapisów tzw. ustawy wiatrakowej.
• Ich zdaniem przyjęte przepisy godzą w interesy mieszkańców takich regionów jak Pomorze Zachodnie i wstrzymują rozwój lokalnej gospodarki.
Zachodniopomorskie: Radni bronią "wiatraków"
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż 10-krotność ich wysokości odległości od domów (fot.fotolia)

Województwo zachodniopomorskie jest krajowym liderem w energetyce odnawialnej. 25% mocy krajowych źródeł energetyki wiatrowej - najwięcej w Polsce – znajduje się na Pomorzu Zachodnim.

Region wytwarza 35,1% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (Polska 12,5%), a udział energii z OZE w zużyciu energii elektrycznej w regionie wynosi 51,7% (w Polsce 13,1%), co stawia zachodniopomorskie na pozycji krajowego lidera w energetyce odnawialnej.

Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm wiatrowych przeznaczono obszary dla lokalizacji blisko 2200 MW nowych mocy.

Jak piszą radni zalecenia określone w uchwalonym w 2010 roku Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego określają wystarczające parametry zapewniające ochronę społeczności lokalnych i środowisko przed oddziaływaniem elektrowni wiatrowych.

Zdaniem radnych Ustawa doprowadzi do zablokowania rozwoju sektora energetyki odnawialnej, przyczyniając się jednocześnie do poważnych negatywnych konsekwencji gospodarczych i społecznych (fot.fotolia)
Zdaniem radnych Ustawa doprowadzi do zablokowania rozwoju sektora energetyki odnawialnej, przyczyniając się jednocześnie do poważnych negatywnych konsekwencji gospodarczych i społecznych (fot.fotolia)

Podkreślają, że firmy z sektora energii wiatrowej należą w województwie do jednego z najbardziej innowacyjnych i tworzą, głównie na terenach poprzemysłowych i z dużymi problemami strukturalnymi, około 4 tys. bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejne w sektorach powiązanych (obsługa inwestycji w sektorze bankowym, badania i programy dydaktyczne uczelni wyższych, usługi instytucji otoczenia biznesu).

- Ustawa doprowadzi do zablokowania rozwoju sektora energetyki odnawialnej, przyczyniając się jednocześnie do poważnych negatywnych konsekwencji gospodarczych i społecznych, co rodzi nasze głębokie zaniepokojenie – czytamy apelu.

– Nowe regulacje prawne znacznie obniżają dochody gmin i utrudniają, a nawet uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki wiatrowej – komentuje wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Zgodnie z nowymi przepisami potencjał lokalizacji elektrowni wiatrowych w woj. zachodniopomorskim zostanie ograniczy od ok. 85% do 99%.

- W ustawie całkowicie pominięto fakt, że transformacja energetyczna mająca miejsce w takich regionach jak Pomorze Zachodnie, zmierzająca do dywersyfikacji źródeł energii i uniezależnienia od paliw kopalnych mających dewastujący wpływ na zdrowie mieszkańców poprzez emisję zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, zostanie w toku zmian ustawowych zablokowana, co godzi w podstawowy interes mieszkańców tego regionu – piszą radni.

 

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do diament: pewnie, kominy są ładniejsze!

..., 2016-10-03 15:04:44 odpowiedz

Zaciekła obrona wiatraków ma drugie dno, nikt rozsadny nie może bronić bezuzytecznych i dewastujacych krajobraz i życie mieszkańców turbin wiatrowych.

diament, 2016-10-03 08:07:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE