PARTNER PORTALU
  • BGK

Zanieczyszczenie powietrza, monitoring: Rząd bierze się za smog

  • bad    7 grudnia 2017 - 15:00
Zanieczyszczenie powietrza, monitoring: Rząd bierze się za smog

Sejmowa komisja przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
• Nowe przepisy umożliwią jednolite i miarodajne badania zanieczyszczeń powietrza w całym kraju.

• W badania powietrza atmosferycznego włączone maja być m.in. samorządy.

• Ustawa ma być jednym z wielu działań rządu w walce ze smogiem, zdaniem większości posłów komisji ochrony środowiska to wszystko ciągle za mało.

 

Posłowie sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa jednogłośnie przyjęli rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dzięki nowym przepisom badania zanieczyszczeń powietrza mają być jednolite dla całego kraju, w konsekwencji powinny być one bardziej miarodajne.

- Sprawa dotyczy ochrony powietrza, czyli bardzo ważnej i aktualnej sprawy, która jest problemem nie tylko Polski, ale i kilku krajów europejskich, dlatego implementacja tych przepisów będzie skutkowała lepszym systemem związanym z poprawą jakości powietrza – podkreślił wiceminister środowiska Paweł Sałek.

Czytaj też: Smog, zanieczyszczenie powietrza: Autogaz rozwiązaniem?

Efektem nowelizacji przepisów ma być bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, a także prognoz jakości powietrza. Dane na ten temat publikowane będą na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

By było to możliwe, funkcjonujące w strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW) będzie miało rozszerzony i doprecyzowany zakres zadań.

KLRiW już dziś sprawuje pieczę nad jakością badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), jednak po zmianie przepisów nadzór KLRiW obejmie nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale również pozostałe podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach PMŚ, typu zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. 

Czytaj też: Smog: trzeba znaleźć bat na gminy

Siec krajowych laboratoriów referencyjnych będzie zapewniać odpowiedni poziom monitoringu powietrza na terenie całej Unii Europejskiej.

Wiceminister dodał, że wprowadzone maja być także zmiany w Prawie ochrony środowiska służące usystematyzowaniu procesu modelowania matematycznego stężeń zanieczyszczeń powietrza na poziomie krajowym, wykorzystywanego w procesie rocznych ocen jakości powietrza. – Dlatego proponujemy, by jednostka wyspecjalizowana, czyli Instytut Ochrony Środowiska z ramienia rządu, tak jak w innych krajach, dysponował danymi i przeprowadzał modelowanie związane z czystością powietrza – wyjaśnił Paweł Sałek.

Wiceminister zaznaczył, że ustawa ma zostać podpisana przez prezydenta jeszcze w tym roku, a środki na realizację zapisów ustawy są zapisane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest to bardzo ważny element polityki pro środowiskowej. Do 2026 roku w budżecie Funduszu przewidziano na ten cel ponad 20 mln zł.

Wczoraj w Sejmie wiceminister Paweł Sałek zaprezentował posłom komisji ochrony środowiska wszystkie działania rządu w zakresie walki o czyste powietrze. Mowa była także o badaniach zanieczyszczeń powietrza.

Większość posłów uznała kroki podejmowane przez rząd za niewystarczające. Poseł Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej zaapelował do rządu o wzmożenie wysiłków w walce ze smogiem; zwrócił uwagę, że już teraz w miastach nastąpiło przekroczenie norm o ponad 1000 proc.

- Oczekiwałbym radykalnego, skutecznego i systematycznego działania pod kierunkiem ministra środowiska – dodał poseł Sonik.

Jego zdaniem w NFOŚiGW nastąpiło przez ostatnie dwa lata rozchwianie programów antysmogowych, wprowadzanie nowych, które są oparte na pożyczkach. - W zespole antysmogowym mieliśmy już spotkania z samorządowcami, którzy jasno powiedzieli, że nie mają środków, by zaciągać kolejne pożyczki – zwrócił uwagę poseł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2017-12-08 10:33:50

    W założeniach bdb.