PARTNER PORTALU
  • BGK

Zapytaj eksperta o ekorozwój

  • AT    10 stycznia 2012 - 21:19
Zapytaj eksperta o ekorozwój

Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich zapraszają na bezpłatne szkolenia e-learningowe poświęcone praktycznej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju lokalnego.
Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z kompleksową ochroną środowiska i przyrody, planowaniem przestrzennym, partnerstwem miedzysektorowym, społeczną odpwiedzialnością biznesu, zrównoważoną konsumpcją i produkcją, wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, zarządzaniem środowiskowymi, aspektami prawnymi i organizacyjnymi.

Projekt realizowany jest przez Grupę Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich. Szkolenia są bezpłatne i adresowane do pracowników jednostek samorządowych. Projekt został dofiansowany ze środków NFOŚiGW. Rejestracja odbywa się na platformie e-learningowej www.ekorozwoj.ews21.pl.

Dodatkowo w ramach szkoleń internetowych osoby zarejestrowane i zalogowane na platformie mogą zadawać pytania ekspertom odpowiednio do tematyki wykładów podzielonych na moduły.

Moduł 1 - Prezentacja szkoleniowa "Zasady zrównoważonego rozwoju w teorii i praktycznym zastosowaniu na poziomie lokalnym"

Moduł 2 - Prezentacja szkoleniowa "Prawne i administracyjne aspekty ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska"

Moduł 3 - Prezentacja szkoleniowa "Systemy zarządzania środowiskowego w instytucjach publicznych"

Moduł 4 - Prezentacja szkoleniowa "Lokalna polityka ekologiczna, programy i strategie ekorozwoju, gminny program ochrony środowiska"
 
Moduł 5 - Prezentacja szkoleniowa "Zarządzanie środowiskiem, różnorodnością biologiczną i kapitałem przyrodniczym gminy"

Moduł 6 - Prezentacja szkoleniowa "Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich"

Moduł 7 - Prezentacja szkoleniowa "Zrównoważony rozwój w gospodarce komunalnej i przestrzennej"

Moduł 8 - Prezentacja szkoleniowa "Społeczno-ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na poziomie lokalnym"

Moduł 9 - Prezentacja szkoleniowa "Finansowanie ekorozwoju – środki krajowe i europejskie"

Moduł 10 - Prezentacja szkoleniowa "Zrównoważone planowanie przestrzenne z wykorzystaniem technologii GIS"

Moduł 11 - Prezentacja szkoleniowa "Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej i równoważenie wzorców konsumpcji i produkcji"

Moduł 12 - Prezentacja szkoleniowa "Partnerstwo międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie"

Moduł 8 - Prezentacja szkoleniowa "Społeczno-ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na poziomie lokalnym"

Moduł 9 - Prezentacja szkoleniowa "Finansowanie ekorozwoju – środki krajowe i europejskie"

Moduł 10 - Prezentacja szkoleniowa "Zrównoważone planowanie przestrzenne z wykorzystaniem technologii GIS"

Moduł 11 - Prezentacja szkoleniowa "Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej i równoważenie wzorców konsumpcji i produkcji"

Moduł 12 - Prezentacja szkoleniowa "Partnerstwo międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie"

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.