PARTNER PORTALU
  • BGK

Zbiornik Świnna Poręba, Kraków bezpieczniejszy w razie powodzi

  • pt    12 października 2015 - 12:33
 Zbiornik Świnna Poręba, Kraków bezpieczniejszy w razie powodzi

Zbiornik na Skawie ma pełnić także funkcję rekreacyjną

W sobotę 10 października oficjalnie oddano do użytku zaporę czołową zbiornika na Skawie w Świnnej Porębie. Ma to zwiększyć przeciwpowodziowe bezpieczeństwo Krakowa.
- Dzisiaj odbieramy ostatni element budowli hydrotechnicznej – zaporę czołową. Dzięki temu zbiornik jest w pełni gotowy. Ale inwestycja nie jest zakończona. Pozostały, z punktu widzenia całego projektu, drobne, lecz dla społeczności lokalnej, niezwykle ważne prace. Budowa dróg i ustabilizowanie osuwisk – powiedziała Dorota Niedziela sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Ochronić Kraków

Zbiornik Świnna Poręba jest niezwykle ważnym obiektem przeciwpowodziowym. Dzięki zatrzymaniu wód spływających do rzeki Skawy i dalej do Wisły w 2010 roku o kilkanaście centymetrów, według szacunków hydrologów, udało się obniżyć falę kulminacyjną na Wiśle w Krakowie. To zapobiegło zalaniu miasta.

Prace badawcze i przygotowanie inwestycji rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. W 1986 r. projekt zyskał centralne finansowanie i roboty się rozpoczęły. Termin realizacji ustalono na lata 1986-1996. Zmiany społeczno-gospodarcze z lat 80. i 90. XX wieku i związane z tym trudności w finansowaniu robót spowodowały, że kolejne terminy zakończenia inwestycji nie były dotrzymywane.

Nie tylko ochrona przeciwpowodziowa

Zbiornik w Świnnej Porębie, to nie tylko ochrona przeciwpowodziowa, lecz także kolejna atrakcja turystyczna, a więc szansa na szybszy rozwój regionu. - Dzięki budowie zbiornika z pewnością powstanie tu wspaniałe miejsce do uprawiania sportów wodnych i plażowania. Dzięki temu wielu turystów zdecyduje się, aby właśnie stąd zwiedzać wszystkie okoliczne atrakcje– dodała wiceminister Środowiska.

Na budowlę hydrotechniczną „Zalew Świnna Poręba” składają się zapora czołowa, przelew powierzchniowy z bystrzem i niecką wypadową, galeria kontrolno-zastrzykowa, dwie wieże wlotowe, sztolnia ujęciowa, sztolnia zrzutowa i obiekty pomocnicze takie, jak: elektrownia wodna o przewidywanej rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 18,3 GWh i ośrodek zarybieniowy produkujący narybek na potrzeby całego regionu wodnego.

W ramach projektu dokonano także modernizacji stacji kolejowej Wadowice, modernizacji i elektryfikacja linii Spytkowice-Wadowice-Kalwaria, przełożenie linii kolejowej nr 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce, przełożenie drogi krajowej nr 28 poza przekrój zapory, przebudowę linii energetycznych, a także budownictwo odtworzeniowe, w tym m.in. 3 szkoły, 2 budynki mieszkalne, budynek urzędu gminy w Mucharzu, uzbrojenie terenów pod osiedla dla osób przeniesionych z czaszy zbiornika.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.