PARTNER PORTALU
  • BGK

Zła jakość powietrza w Radomiu

  • Radomnews.pl    13 sierpnia 2013 - 13:22
Zła jakość powietrza w Radomiu

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektów programów ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.
O sprawie informuje Michał Rejczak, radomski przedstawiciel środowiska ngo.

Pył typu PM10 i PM2,5 są zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Są bardzo drobne. W związku z tym, mogą wnikać do układu oddechowego i krwionośnego powodując zwiększone ryzyko zachorowań oraz ogólne osłabienie tych układów. Na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren.

Z uwagi na fakt, że jednostka samorządu województwa prowadzi konsultacje jedynie dla konsultacji i nie zależy jej na dobrym poinformowaniu mieszkańców, których dotyczą powyższe programy zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie powyższych informacji mieszkańcom miasta.

- Informacja została opublikowana jedynie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Na stronach np. Urzędu Miasta Radom informacji o konsultacjach dokumentu, który przede wszystkim dotyczy miasta, nie znajdziemy. Organizacje i instytucje zajmujące się zanieczyszczeniem powietrza, transportem, zdrowiem itp. nie zostały w żaden sposób poinformowane o rozpoczęciu konsultacji. Brakuje też otwartej debaty nad programami z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenach poszczególnych miast nimi objętych. Brak zaangażowania władz miast w debatę jest zadziwiający. Konsultacje społeczne to doskonała okazja, by przybliżyć mieszkańcom problematykę zanieczyszczeń powietrza, ich przyczyn i skutków. Niestety, dyskusje odbywają się jedynie w biurach urzędów - komentuje Michał Rejczak, student, przedstawiciel środowiska ngo.

Okres wakacyjny nie służy angażowaniu organizacji i mieszkańców w proces konsultacji. Termin 21 dni - ustawowe minimum - powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy września.

- Tryb konsultacji sprawia wrażenie, jakby robiono wszystko, by jak najmniej osób i instytucji zaangażowało się w tworzenie tego dokumentu. Mimo wszystko zachęcam do zapoznania się z projektami programów i przekazywania swoich uwag - mówi Rejczak.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów programów w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (do 28 sierpnia):

- pisemnie na adres: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,

- ustnie do protokołu,

- elektronicznie na adres: srodowisko@mazovia.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.